ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 304898 / dziś: 60 / teraz: 4


Aktualności2 marca 2021, wtorek

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku


Uprzejmie informuję, że od 17 do 19 marca br. zostanie przeprowadzony w naszej szkole test diagnostyczny udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjna w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, rosyjskiego) zgodnie z poniższym harmonogramem:

· 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

· 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

· 19 marca br.(piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.


Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów nie będą wystawiane oceny cząstkowe.


W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

Diagnoza zostanie przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.


Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

· informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

· przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

· arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat

·  arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.

· osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

· filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Dyrektor Anna Grycuk


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~