„Jesteśmy tolerancyjni – wspieramy Światowy Dzień Zespołu Downa”
??❤️??❤️??❤️??❤️??
Okazywanie szacunku w dzisiejszych czasach, rozluźnienia norm społecznych i wszechobecnego hejtu zwłaszcza w Internecie staje się przez wielu postrzegane jako niepotrzebne. Trzeba jednak pamiętać, iż ta umiejętność jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka i warto jej się uczyć od najmłodszych lat. Szacunek dla innych ludzi to uznanie ich praw do własnego zdania, własnych poglądów w różnych dziedzinach życia i akceptacji samodzielnie podejmowanych przez ludzi decyzji. Sprzyja także rozwijaniu empatii oraz asertywności. Pomaga w nawiązywaniu trwałych więzi z różnymi ludźmi, a także buduje autorytet osobisty. Pozwala na zachowanie dystansu emocjonalnego podczas dyskusji. Umożliwia prowadzenie rozmów opartych na argumentach, a nie na pokonaniu i obrażaniu. Szacunek bowiem oznacza to, że respektuję zdanie inne niż moje, nie osądzam, nie obrażam, nie oceniam, nie etykietuję, a także nie biję. Z kolei brak poczucia szacunku prowadzi do niskiej samooceny, utrudnia osiąganie sukcesów w życiu i prowadzi do zaburzeń zachowania manifestujących się m.in. przez łamanie norm społecznych w zakresie relacji z innymi ludźmi. Potrzebny jest zatem jak najczęstszy przekaz, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek bez względu na poglądy, religię, wygląd czy stan zdrowia, a trisomia chromosomu 21 czyli tzw. Zespół Downa nie może służyć obrażaniu innych.
??❤️??❤️??❤️??❤️??
Od wielu lat w Szkole Podstawowej w Gródku organizowany jest 21 marca Dzień Kolorowej Skarpetki. Tegoroczny Światowy Dzień Zespołu Downa dla klas I- III rozpoczął się od obejrzenia bajki “Dzień kolorowej skarpetki”. Były też zabawy integracyjne z użyciem chust klanza. Wiele radości sprawiły zabawy sportowo – sprawnościowe oraz taneczne. Następnie zabawy z sali gimnastycznej były kontynuowane w klasach. Tutaj uczniowie wykonywali świetne maskotki ze skarpetek, pracowali też na kartach pracy. Były zdrowe przekąski i owoce. Wszyscy oczywiście założyli dwie różne, niepasujące do siebie skarpetki. W ten sposób pokazaliśmy osobom z Zespołem Downa, że są dla nas ważne, że są naszymi kolegami i przyjaciółmi, że są tacy jak my. Różni nas tylko 1 dodatkowy niepasujący chromosom, nic więcej.
??❤️??❤️??❤️??❤️??❤️
Gry i zabawy w sali gimnastycznej pomogli przeprowadzić wolontariusze ze Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu. Serdecznie dziękujemy Kornelii Korolczuk, Amandzie Grycuk, Katarzynie Bilkiewicz, Szymonowi Popławskiemu i Jakubowi Grochowskiemu. Bardzo dziękujemy też nowym wolontariuszom z klas czwartych, którzy rozpoczynają piękną przygodę z wolontariatem – Hannie Bancarewicz, Elenie Klebus, Oli Świątkiewicz i Patrycji Popławskiej.
Dziękujemy nauczycielom – koleżankom Marii Abramowicz, Ewie Klimowicz i Barbarze Mukosiej za współpracę.
??❤️??❤️??❤️??❤️??❤️?
Projekt profilaktyczno – wychowawczy „Jesteśmy tolerancyjni – wspieramy Światowy Dzień Zespołu Downa” dofinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku. Serdecznie dziękujemy.
Koordynatorzy: Alina Gościk, Małgorzata Kondrusik, Ewa Zielińska, Małgorzata Wirkowska, Monika Jaroszuk.