Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2023 po raz dwudziesty trzeci w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został on ustanowiony przez UNESCO 17 listopada w 1999 roku. Celem tego święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności, podkreślanie wartości edukacji językowej. Dzień Języka Ojczystego ma także wesprzeć budowę porozumienia ponad podziałami, zwrócić uwagę, jak ważne są wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

W  szkole w Gródku z tej okazji zorganizowano szereg działań, mających na celu pokazanie bogactwa naszego języka. Odbyły się  zajęcia, podczas których uczniowie przygotowali plakaty z trudnościami ortograficznymi, ilustrowali wybrane powiedzenia i przysłowia. Zapoznawali się z najczęściej popełnianymi błędami językowymi. Wielkim zaskoczeniem było, że poprawne jest wyrażenie „wszem wobec”, a nie „wszem i wobec”, „Bogiem a prawdą”, a nie „między Bogiem a prawdą”. Z rozsypanek zdaniowych układali przysłowia, ćwiczyli wymowę poprzez czytanie łamańców językowych,  na przykład: „W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach sześcionogi szczwany trzmiel trzymał w rękach strzęp szczypiorka”. Chętni uczniowie prezentowali swoje umiejętności dykcyjne w szkolnym radiowęźle. Na języku białoruskim rozwiązywano zagadki i czytano wiersze. Panie Ania Kondratowicz i Krystyna Giegiel przygotowały w bibliotece wystawkę książek o tematyce związanej z poprawnością językową. Przedsięwzięcie odbyło się pod kierunkiem pań Ireny Matysiuk, Ali Roman, Joanny Ostapczuk, Emilii Szatałowicz, Elżbiety Greś, Haliny Mojsiejewicz – Gołub i Anny Gwizdak.