APEL DYPLOMOWY
?07.02.2023 odbył się apel dyplomowy, na którym wręczono nagrody z profilaktycznych konkursów z dnia Kubusia Puchatka.
?Po krótkim podsumowaniu nagrody wręczyły: Dyrektor Anna Grycuk i Wicedyrektor Danuta Garkowska.
?Nagrody zakupione zostały ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku. Serdecznie dziękujemy pani Lilii Waraksa.
?Koordynatorzy projektu: Alina Gościk, Małgorzata Wirkowska, Ewa Zielińska, Monika Jaroszuk i Emilia Artemiuk