– AnnaS

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org.  Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy Przeczytaj więcej Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Podsumowanie konkursu ph. „Moja ilustracja do książki”, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 17 listopada 2023 r. komisja konkursowa oceniła zebrane przez bibliotekę prace plastyczne - „Moja ilustracja do książki”. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku pani Danuta Garkowska, instruktor GCK w Gródku pani Maria Mieleszko, Krystyna Giegiel i …

Przeczytaj więcej Podsumowanie konkursu plastycznego „Moja ilustracja do książki”

Od wielu lat Nasza Szkoła kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów - troskę i wrażliwość na potrzebę pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach, szczególnie tych związanych z historią naszego regionu i naszej szkoły. Nasi uczniowie zrzeszeni w Samorządzie Uczniowskim dbają między innymi o groby i pomniki lokalnych bohaterów, w tym mogiłę patronów szkoły - Partyzantów Braci …

Przeczytaj więcej Szkoła pamięta 2023 – podziękowanie za udział w akcji

Podsumowanie Konkursu pięknego czytania W Konkursie pięknego czytania zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w ramach obchodów „Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych” udział wzięło 20 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy konkursu czytali fragmenty polecanej przez siebie książki. Komisja w składzie: - Pani dyrektor Danuta …

Przeczytaj więcej Podsumowanie konkursu pięknego czytania

8 września 2023 r. w przeddzień ogólnopolskiej akcji, w Szkole Podstawowej w Gródku odbyło się Narodowe Czytanie. Tegoroczna, XII edycja Czytania Narodowego, pod patronatem pary prezydenckiej, popularyzowała wspólne czytanie książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku lekturą „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Celem tej akcji …

Przeczytaj więcej Narodowe Czytanie 2023

Dyrekcja Szkoły informuje:
  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2022, godz.9.00, plac szkolny. Po części oficjalnej spotkania z wychowawcami klas.
  • W tym dniu wcześniejsze odwozy, od ok. godz. 12-tej.
  • Świetlica szkolna pracuje do godziny 16 -tej.
  1. W dniu 2.09.2022, w godzinach: 9.00 - 00 - Dzień profilaktyczno – integracyjny dla wszystkich uczniów szkoły. …

    Przeczytaj więcej Dyrekcja Szkoły informuje

"Akademia Bezpiecznego Puchatka" - to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. Uczniowie klasy I a i I b w roku szkolnym 2021/2022 brali udział w tym programie. Oglądali filmy edukacyjne, korzystali z kart pracy, gier i zabaw wg scenariuszy obejmujących tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w …

Przeczytaj więcej “Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Młodzi poeci… Uczniowie klas czwartych i szóstej Szkoły Podstawowej w Gródku  pod kierunkiem pań Elżbiety Greś i Iwony Lech wzięli udział w XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „ Miasto i region w Unii Europejskiej” organizowanym przez  Szkołę Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku. Celem konkursu było wyeksponowanie bogactwa i różnorodności regionu w dobie integracji …

Przeczytaj więcej Wojewódzki Konkurs Poetycki

Back to top