– Aktywna Tablica

Kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków wykorzystywania narzędzi informacyjnych jest ważne dla aktywnego ich uczestnictwa w społeczeństwie. Umożliwia bowiem naukę, pracę oraz samodoskonalenie się. Złożoność współczesnych systemów informatycznych jest na tyle duża, że wymaga ciągłego doskonalenia własnych umiejętności i kompetencji.

25 kwietnia odbyła się lekcja otwarta zrealizowana w ramach programu „Aktywna tablica”. Zajęcia …

Przeczytaj więcej Lekcja otwarta – geografia

Back to top