Lekcja historii nie musi być nudna, o czym przekonali się uczniowie klas I-III. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich „Pasjonatki” w Bielewiczach, które pozyskało grant w ogólnopolskim konkursie, nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Wczesnośredniowieczne Podlasie – tygiel wielokulturowy- Nasza Mała Ojczyzna”. 17 września 2023 r. najmłodsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych przeprowadzonych przez Podlaskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Trzaskawica”.

Podczas pierwszych warsztatów Wódz Świtowoń wraz z Myśliwym Stanisławem pokazali jak wyglądały średniowieczne stroje, zapoznali też uczniów z historią łowiectwa oraz historią broni dystansowej. Dzieci zobaczyły jak wyglądały kije rzutowe, bumerangi, maczugi, atlatl oraz łuki z różnych epok i stron świata.

Drugie warsztaty dotyczyły średniowiecznego piśmiennictwa. Mnich Bronimir pokazał jak odlewano pieczęcie lakowe, zapoznał też ze sztuką dawnej kaligrafii. Dzieci poznały technikę pisania piórem na tabliczkach woskowych.

Teraz z niecierpliwością czekamy na pokaz bitwy z rysem historycznym. Rekonstrukcję bitwy obejrzą uczniowie z całej szkoły.

Alina Gościk