Czytanie Narodowe w naszej szkole odbyło się 2.09.2021 r.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja, pod patronatem pary prezydenckiej , popularyzowała wspólne czytanie książki „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Spotkanie zorganizowała Biblioteka szkolna we współpracy

z Biblioteką Publiczną. Część pierwszą spotkania stanowiła ciekawa prelekcja pani Barbary Olech, wykładowcy akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Dulszczyzna”. W części drugiej 8 pierwszych scen książki czytali: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródku Anna Grycuk, wicedyrektor Danuta Garkowska, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego Małgorzata Rokicka-Szymańska, kierownik Biblioteki Publicznej w Gródku Katarzyna Rogacz, zastępca Nadleśniczego Waliły Rafał Ostaszewski, przewodniczący Rady Gminy Wiaczesław Gościk, radna pani Dorota Popławska i panie polonistki Elżbieta Greś, Irena Matysiuk, Halina Mojsiejewicz-Gołub.