W czasie dnia integracji poznawaliśmy historię Gródka, odwiedzaliśmy miejsca ważne dla miasteczka.

Na początku wykonywaliśmy zaszyfrowane zadania, które doprowadziły nas na Górę Zamkową. Tam obejrzeliśmy postępy prac przy budowie wieży widokowej. Stojąc przy tablicy informacyjnej, poznaliśmy losy góry oraz wysłuchaliśmy wiadomości o jednym z najsławniejszych współczesnych malarzy wywodzących się z Walił Stacji – Leonie Tarasewiczu. Trafiliśmy też na jedną z najstarszych ulic – ulicę Błotną prowadzącą do bramy chodkiewiczowskiego dworu. Odpoczywaliśmy w parku, słuchając opowieści o tym miejscu z czasów przedwojennych. Kolejne rozszyfrowane hasło zaprowadziło nas w okolice cerkwi. Tam usłyszeliśmy o freskach profesorów Jerzego Nowosielskiego i Adama Stalony – Dobrzańskiego. Na koniec trafiliśmy na cmentarz prawosławny, gdzie znajduje się kaplica z XIX wieku. Ale nie poszliśmy tylko po to, aby podziwiać zabytek, ale przede wszystkim po to, by posprzątać grób Patronów naszej Szkoły. Zamietliśmy suche liście, igliwie, wyrwaliśmy chwasty, wygrabiliśmy teren wokół pomnika.  Postawiliśmy biało – czerwone kwiaty i zapaliliśmy znicz. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć  Aleksandra i Michała Chrzanowskich.

Wydaje się nam, że dzień ten przyniósł wiele nowych informacji i pozwolił spędzić ciekawie czas w klasowej grupie.

Uczniowie klasy VI b