Wakacje to czas kiedy dzieci i młodzież  więcej czasu spędzają w Internecie. Bardzo ważne jest to, aby wyposażyć ich w rzetelną wiedzę oraz umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło szkołom bardzo ciekawą inicjatywę. Jest to konkurs „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań konkursowych. Zachęcamy uczniów, którzy w ostatnich dniach byli nieobecni w szkole do zabawy pod odpowiednimi linkami.

klasy 1-3 https://pkc.ose.gov.pl/courses/spacjusz/index.html

klasy 4-6 https://itszkola.edu.pl/kkurs,kurs,215?fbclid=IwAR0PCENvTkFG0aPV45yUvzQTZGw-hPmIm9CRCoKQW8XOZMyQlTynu058_No&startCourse=1

klasy 7-8 https://pkc.ose.gov.pl/courses/cyberzagrozenia/index.html