16 czerwca  w Tykocinie odbył się Festyn Ekologiczny i koncert pt: “Z sercem do przyrody”. Organizatorem wydarzenia był starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem festynu było promowanie edukacji ekologicznej, kształtowanie wiedzy i postawy proekologicznej wśród mieszkańców powiatu białostockiego. Uczniowie klasy 4B wraz z wychowawcą Iloną Łukoszyk brali udział w tym wydarzeniu. Uczestniczyliśmy w sposób aktywny w pokazach i doświadczeniach, związanych z tematyką czystego powietrza. Prowadzący festyn Norbi przeprowadzał wywiady z przedstawicielami firm, które promują  ekologiczne metody ogrzewania budynków. Nie zabrakło wielu atrakcji dla naszych uczniów min. zabawy z animatorami, konkursy ekologiczne z nagrodami oraz pamiątkowe zdjęcia. Kolejną atrakcja był koncert Norbiego. Piosenkarz zaprosił uczniów klasy 4B do wspólnego występu na scenie. Festyn w Tykocinie dostarczył nam dużo wiedzy na temat ekologii, oraz wielu niezapomnianych wrażeń.  

I.Ł