Misją Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku jest: NOWOCZESNA, BEZPIECZNA i INNOWACYJNA PLACÓWKA EDUKACYJNA. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców w różne akcje, festyny i programy, nasza szkoła wzbogaca swoje zaplecze dydaktyczne i staje się nowoczesna.  Dzięki wsparciu rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt do:

  • laboratorium Techniki,
  • laboratorium Roobotyki,
  • laboratorium Fotografii i filmu,
  • laboratorium Grafiki komputerowej.

Zapraszamy na stronę koordynatora projektu pana Andrzeja Połtoraka.

Laboratoria Przyszłości