Wyniki Międzyszkolnego konkursu plastycznego
pt. „Laurka na 8 marca”
????????????????????
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać dowolną techniką laurkę z okazji Dnia Kobiet. Liczba dostarczonych prac przerosła wszelkie oczekiwania, więc Komisja oceniająca stanęła przed bardzo trudnym zadaniem.
Prace oceniane były w trzech kategoriach:
? uczniowie klas I-III
? uczniowie klas IV-VI
? uczniowie klas VII – VIII
Niezależne jury w składzie:
Dyrektor Danuta Garkowska, Elżbieta Januszkiewicz i Grażyna Kamieńska oceniając prace uwzględniało: samodzielność wykonania, pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne oraz oryginalność życzeń postanowiło przyznać
w kategorii klas I-III ???
? I miejsce
Piotr Hawryłyszyn – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach
Lew Hawryłyszyn kl. 2 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach
Wojciech Piotrowski kl. 3b – Szkoła Podstawowa w Gródku
? II miejsce
Anastazja Bełdyga kl. 2b – Szkoła Podstawowa w Gródku
Paulina Jeromińska kl. 2 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Załukach
Wiktoria Majewska kl. 2a – Szkoła Podstawowa w Gródku
? III miejsce
Zoja Siemiżon kl. 1a – Szkoła Podstawowa w Gródku
W kategorii klas IV- VI ???
? I miejsce
Ewa Laskowska kl. 5a Szkoła Podstawowa w Gródku
Maja Mieleszko kl. 5a – Szkoła Podstawowa w Gródku
? II miejsce
Maja Popławska kl. 5a – Szkoła Podstawowa w Gródku
? III miejsce
Kornelia Matulewicz kl. 5a – Szkoła Podstawowa w Gródku
W kategorii klas VII- VIII ???
? I miejsce
Barbara Klinicka kl. 7c – Szkoła Podstawowa w Gródku
? II miejsce
Igor Konończuk kl. 8b – Szkoła Podstawowa w Gródku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!
????????????????????
Wręczenie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców i organizatorów konkursu odbędzie się na uroczystym apelu.
Organizatorzy konkursu: Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Ewa Zielińska