Współpraca z rodzicami to niewątpliwie ważny element pracy wychowawczej szkoły. W relacji rodzic – nauczyciel szczególne znaczenie ma zaufanie, które jest możliwe, gdy obie strony wzajemnie się poznają, np:podczas wspólnych działań. Wszyscy mogą pożytecznie i  przyjemnie spędzić czas. Rodzice mają możliwość przekonać się, w jaki sposób nauczyciel prowadzi lekcje z dziećmi, zaobserwować zachowanie się dziecka w grupie i jego postępy na wszystkich płaszczyznach. Takie zajęcia to też czas poświęcony tylko dzieciom. 

Lekcje otwarte to też dobry sposób na podzielenie się swoimi pomysłami z współpracownikami. Dają one możliwość usłyszenia bezstronnych, merytorycznych uwag na temat pracy z uczniami. Co wzbogaca warsztat pracy, rozwija i daje poczucie dobrze wykonanej pracy.

W naszej szkole rokrocznie prowadzone są lekcje otwarte. W niektórych z nich uczestniczą tylko nauczyciele, na inne zapraszani są również rodzice, a czasami także babcie i dziadkowie. 

Bardzo ciekawą lekcję otwartą przeprowadziła pani Ilona Łukoszyk  w klasie 4b. Lekcja odbyła się 22.05.2023 roku. Zajęcia zostały zainspirowane Dniem Matki. Dzieci poznały historię powstania tego dnia, układały życzenia dla mam oraz wykonywały kwiaty z bibuły. Zajęcia były nie tylko ciekawe i inspirujące, ale również sprawiły wszystkim wiele radości i wzruszeń. Po wykonaniu papierowych kwiatów dzieci wręczyły je obecnym mamom i jednej babci.  

Lekcję otwartą  o innej tematyce przeprowadził pan Andrzej Półtorak dnia 05.04.2023 roku. Dotyczyła ona tradycji wielkanocnych. Uczniowie klasy 4b wykonywali pisanki różnymi technikami. z wykorzystaniem kredek świecowych, decupage, malowanie w cebulniku. Uczestniczyły w nich panie z Koła Seniora w Gródku. Po lekcji powstała galeria świątecznych jajek.