ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307985 / dziś: 3 / teraz: 2


Projekty edukacyjne
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 22 sierpnia 2019 roku przystąpiliśmy do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.

 

Program zakłada zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Minister edukacji podkreśla, że reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

 

W naszej szkole wyznaczono e-koordynatora programu oraz powołano zespół samokształceniowy. Opracowano harmonogram realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK w wymiarze 5 godzin w każdym tygodniu nauki w każdym oddziale szkoły. W ramach uczestnictwa w szkolnej sieci współpracy opracowano grafik lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK. Powołany zespół samokształceniowy dzieli się rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przekazuje przykłady dobrych praktyk. Zadaniem zespołu samokształceniowego jest wymiana doświadczeń w związku z wykorzystaniem TIK.

Sprawozdanie z realizacji podjętych działań zostanie przedstawione w czerwcu.

 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny dla klas 1-4 dotyczący profilaktyki zdrowego żywienia, w którym Szkoła Podstawowa w Gródku bierze udział. W programie wraz z wychowawcami  uczestniczą uczniowie klas 1-4, rodzice i pracownicy szkolnej kuchni. Dzieci nauczą się jak należy jeść w szkole i w domu, by dobrze i zdrowo żyć. Poznają zasady racjonalnego żywienia, nauczą się umiejętności małego kucharza, będą przygotowywały wspólne posiłki. Uczniowie zastosują miesięczny licznik, w którym będą zaznaczały każdą zjedzoną porcję warzyw i owoców. Nauczyciele mogą wspomagać swoją pracę edukacyjną  gotowymi filmami  i scenariuszami  zajęć . Wszyscy  wspólnie będą tworzyć mapę dobrych praktyk, na której prezentować będą zdjęcia z działań szkolnych. Uczniowie uświadomią sobie, że żywność i żywienie są fundamentem naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

W ramach realizacji Programu kształcone będą następujące  kompetencje kluczowe:

1.Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji ( zaznaczanie krzyżykiem każdej porcji zjedzonych warzyw i owoców w ciągu dnia i tworzenie miesięcznego licznika warzyw i owoców)

2.Kompetencje w zakresie wielojęzyczności ( tworzenie słownika nazw owoców i warzyw w językach: polskim, angielskim, białoruskim).

3.Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii ( odmierzanie produktów, ważenie na kuchennej wadze, sporządzanie list zakupów, liczenie porcji zjadanej żywności)

4.Kompetencje cyfrowe ( oglądanie filmików instruktarzowych, wykonywanie i zamieszczanie zdjęć)

5.Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się ( praca w grupie )

6.Kompetencje obywatelskie ( współpraca w grupach mieszanych Uczeń + rodzic + nauczyciel)

7.Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości ( zakupy i organizacja pracy w kuchni, wspólne wykonywanie cieciorelli, koktajlu , kolorowych frytek, „omletu z tym co masz” )

8.Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej ( tworzenie mapy dobrych praktyk, estetyka i kultura  spożywania posiłków).

                                                                                                            Koordynator Ewa Klimowicz

 

 

Celem projektu jest rozwój zainteresowań  poprzez poznanie nowej dyscypliny sportowej,rozwój pamięci, uwagi, aktywności twórczej, myślenia logiczno – wyobrażeniowego, logiki, orientacji przestrzennej oraz rozwój czytelnictwa w szkole poprzez zachęcenie uczniów do korzystania z literatury fachowej zawierającej informacje na temat zasad gry w szachy oraz historii.

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

 Autorzy: Alina Gościk, Monika Jaroszuk

 

„W szkole czytamy i w szachy gramy”

Dziewiątego maja w bibliotece szkolnej w ramach projektu edukacyjnego „Szachy – teoria w bibliotece, praktyka na turnieju” odbyło się spotkanie autorskie z p. Łukaszem Suchowierskim, autorem poczytnych książek o grze w szachy. Pan Łukasz jest  licencjonowanym instruktorem Polskiego Związku Szachowego. Sędziuje również zawody szachowe. Znany jest także z organizacji wielu turniejów m.in. „Pociągu do szachów”. Na spotkaniu szachista zaprosił uczniów wraz z rodzicami właśnie na ten turniej. Zachęcił uczniów zarówno do czytania książek, jak i do gry w szachy, gdyż obie te umiejętności rozwijają umysł, a sama gra należy do sportów umysłowych. Razem z uczniem klasy Vb Michałem Martyniukiem p. Łukasz zaprezentował partię szachów w trakcie której nie widział szachownicy. Musiał w związku z tym zapamiętać każdy ruch na planszy. Dużą ciekawość wśród uczniów zainteresowanych grą wzbudziła legenda o powstaniu szachów. Król Balhib bardzo się nudząc ogłosił konkurs na wymyślenie interesującej gry. Dokonał tego mędrzec Daher, który zaproponował szachy. W nagrodę za wymyślenie gry król  pozwolił mu  na wybór wynagrodzenia. Daher chciał, aby wydano mu tyle ziarenek zboża, ile się nagromadzi, gdy: na pierwsze pole szachownicy położymy jedno, na drugie dwa, na trzecie cztery, na czwarte osiem i na każde następne z 64 pól szachownicy podwójną liczbę ziarnek położonych na poprzednim polu! Wynagrodzenia mędrzec nie otrzymał, gdyż była to zbyt duża ilość ziarna pszenicy. Starsi uczniowie stwierdzili, iż podniesienie 2 do potęgi 64 daje bardzo dużą liczbę nawet jak na bardzo bogatego króla. W trakcie spotkania p. Łukasz zadawał logiczne zagadki na temat szachów. Krzysztof Kochanowicz uczeń klasy IVa otrzymał za poprawne odpowiedzi nagrodę w postaci książki „Szachy – uniwersalny podręcznik z ćwiczeniami cz. I”. Trzecią część tej książki autor nieodpłatnie przekazał dla biblioteki szkolnej.

W trakcie prezentacji książek jak i gry w szachy oraz pytań uczestników p. Łukasz Suchowierski udowodnił wszystkim, że szachy rozwijają wiele przydatnych w życiu umiejętności tj. logiczne myślenie, koncentrację uwagi oraz łączenie teorii z praktyką.

Na zakończenie spotkania uczniowie oraz organizatorzy podziękowali p. Łukaszowi za ciekawe spotkanie wręczając bukiet słodkości przygotowany  nieodpłatnie przez p. Małgorzatę Tryznowską, która prowadzi pracownię artystyczno- cukierniczą „Moja słodka pasja”.

Organizatorzy: Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Krystyna Giegiel, Anna Kondratowicz.

 

 

Podstawowym celem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką tak, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa w połączeniu z humanistycznymi wartościami jakie niesie idea wolontariatu. W trakcie realizacji projektu Wolontariusze z Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu  „Pomocnicy” w dniu 5 listopada 2018r. w trakcie Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek czytali bajki i baśnie wszystkim młodszym uczniom klas I-III (po 1 godz.) oraz przedszkolakom wybrane przez siebie bajki.

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019

 

Autorzy: Alina Gościk, Monika Jaroszuk

 

 

Głównymi założeniami projektu jest promocja nie tylko książki, ale też biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom, w którym znajdą niezbędną do odrobienia wielu prac domowych literaturę fachową. Ważnym elementem projektu jest też zachęcanie uczniów do świadomego czytelnictwa jako bardzo ważnego elementu rozwijania ich zainteresowań oraz budowania pozytywnego systemu wartości i wskazywania życiowych priorytetów.

Czas realizacji: rok szkolny 2018/2019.

Autorzy: Alina Gościk, Monika Jaroszuk

 

W dniach 15-17 maja odbędzie się wycieczka 10 uczniów klas 6 i 7, uczęszczających na zajęcia język białoruskiego do Łodzi odbędzie się w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego „Erasmus po polsku”, jaki ma na celu: wymianę uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi z uczniami ze Szkoły Podstawowe w Gródku. Celem projektu jest wymiana doświadczeń edukacyjnych, organizacja przedsięwzięć oświatowo kulturalny, wymiana młodzieży, upowszechnienie wiedzy o regionach Polski, doradztwo zawodowe, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji językowych, społecznych, literackich i kulturowych, rozwijanie aktywności uczniowskiej, wzajemne poznawanie swoich „małych Ojczyzn”.

Opiekunem wycieczki będą Anna Grześ i Elżbieta Romańczuk

 

Program Erasmus po polsku

W Szkole Podstawowej w Gródku powiało duchem europejskości – a to z powodu uczestnictwa naszej młodzieży w projekcie wymiany uczniów pt. „Bez granic i pełen edukacji”.
Gościmy młodzież z Niemiec z Drezna (land Saksonia) w wieku 14 - 15 lat (II klasa gimnazjum szkoły polskiej). Pani Anna-Sophia Pappai jest koordynatorem projektu, który jest współfinansowany przez środki Gminy Gródek oraz Polsko - Niemiecką Wymiany Młodzieży (PNWM).
W piątek 14.04.2018 roku powitaliśmy gości w naszej szkole przedstawieniem prezentującym historię Gródka od czasów Chodkiewiczów. Następnie oprowadziliśmy po szkole i Gródku. 
Przez pierwsze trzy dni młodzież polska i niemiecka uczestniczyła w Rozłogach w różnorodnych zajęciach i warsztatach na temat stereotypów i uprzedzeń, animacji językowych oraz zabawach integracyjnych. Pierwszym wspólnym praktycznym działaniem było sprzątanie starego cmentarzu żydowskiego w Gródku.
Po południu w niedzielę nastąpiła przeprowadzka do gródeckich rodzin, gdzie przez 3 kolejne dni będą mieszkać niemieccy goście.
Młodzież z obu krajów ma możliwość komunikowania się ze sobą w języku angielskim, co jest doskonałym pretekstem do podszlifowania tego języka i poznanie kultury innego kraju.
Koordynatorzy projektu - Irena Naliwajko i Joanna Ostapczuk, Anna - Sophia Pappai

~ Prezentacja [33386.8 Kb] ~

 

       

Akademia Liderów Społeczności Lokalnych

 

 

Projekt organizowany przez Fundację Otwarta Edukacja oraz Fundację Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal. Jego celem jest aktywizacja młodzieży w wieku 13 -16 lat do działań na rzecz "małej ojczyzny" poprzez udział w kompleksowym szkoleniu z zakresu edukacji obywatelskiej. W trakcie tego przedsięwzięcia uczestnicy nabędą kompetencje umożliwiające samodzielne przygotowanie projektu na rzecz społeczności lokalnej.

 

W projekcie uczestniczy 6 szkół z województwa podlaskiego ( Czarna Białostocka, Gródek, Kleszczele, Sobolewo , Supraśl, Wasilków). Każdą placówkę reprezentuje zespół złożony z czterech uczniów i jednego nauczyciela. Uczniowie wraz z opiekunem uczestniczyli w szkoleniach dotyczących metod integracji uczestników projektu, współpracy z lokalnymi władzami, pozyskiwania finansów na działania, wystąpień publicznych, promocję projektu, kontaktu z mediami, ewaluacji działań itd.

 

Projekt Akademia Liderów Społeczności Lokalnych realizowany jest od czerwca do grudnia 2017 roku. Obejmuje on dwa zjazdy szkoleniowe, wizytę studyjną Katowice - Kraków i konferencję podsumowującą.

 

        Fundacja Otwarta Edukacja, Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosili naszą szkołę jako jedną z sześciu w województwie podlaskim (Czarna Białostocka, Kleszczele, Sobolewo, Supraśl, Wasilków) do projektu pod nazwą Akademia Liderów Społeczności Lokalnych. Z wielką chęcią i radością przystąpiliśmy do niego.

        Nasz pierwszy zjazd odbył się na wakacjach w dniach 21.08 - 24.08.2017 r. w hotelu ,,Zejer” w Barszczewie koło Choroszczy. Wówczas naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice (Karolina Jabłonowska, Julia Deryng, Diana Kozłowska, Weronika Rudzińska pod opieką pani Krystyny Klimkiewicz). Wraz z pięcioma innymi grupami, ucząc się i integrując, spędzaliśmy miło czas. To tam dowiedzieliśmy, się kim jest lider i jakie posiada cechy. Uczyliśmy się wystąpień publicznych, poznaliśmy przykłady pracy metodą projektu w praktyce, planowaliśmy własne inicjatywy, analizowaliśmy problemy naszej miejscowości, uczestniczyliśmy w warsztatach z debaty oksfordzkiej, a także dowiedzieliśmy się w jaki sposób znajduję się partnerów do współpracy. Podczas pracy i odpoczynku integrowaliśmy się z innymi uczestnikami. Była to wspaniała okazja,  by poznawać nowe osoby i z nimi współpracować.

        Następny zjazd odbył się 22 - 24.09.2017 r. Była to wizyta studyjna Katowice-Kraków. Tam odwiedziliśmy siedziby różnych organizacji pozarządowych. Zapoznaliśmy się z pracą Domu Aniołów Stróżów i ich podopiecznymi, Stowarzyszeniem Rozwoju  i Integracji Młodzieży STRIM oraz Fundacją Polistrefa. Poznaliśmy tajemnice ich sukcesów. Będąc w Krakowie, zwiedziliśmy Wawel i Kazimierz (byłą żydowską dzielnicę). Historię tego pięknego miejsca poznawaliśmy w grze miejskiej, questingu, który polega na rozwiązywaniu różnych zadań pozwalających na lepsze poznanie nowego miejsca. Byliśmy również na spotkaniach z wolontariuszami zajmującymi się tworzeniem różnych happeningów, przedstawień i festynów z cudzoziemcami. Wizyta studyjna stała się niezwykłą okazją do poznania różnych form przekazywania informacji. W wyjeździe tym uczestniczyli Julia Deryng, Diana Kozłowska, Olga Sajewska i Heniek Ruducha wraz z panią Krystyną Klimkiewicz.

        Kolejny zjazd to Supraśl 6.10 - 8.10.2017 r. Nasz pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Ikon. Tam poznaliśmy ich historię. Następnie odbyły się zajęcia w terenie. Natomiast wieczorem w grupach przygotowywaliśmy grę po Domu Pielgrzyma, w którym mieszkaliśmy. Już od samego rana każda z grup otrzymywała zadania od innej grupy i szukała rozwiązania. Przy okazji gry wszyscy bawiliśmy się świetnie. Następnie tworzyliśmy różnorodne plakaty, transparenty i karteczki z napisami ,,Uśmiechnij się”, ,,Uśmiech to zdrowie” itp. do happeningu, który organizowaliśmy. Po południu poprzebierani i z uśmiechem na twarzach wyszliśmy na ulice Supraśla, żeby wszystkim spotkanym osobom przekazać czym jest uśmiech i radość. Atmosfera była miła i radosna. Przytulaliśmy się do mijanych ludzi. Natomiast wieczorem z naszym udziałem odbyła się debata oksfordzka, której tezą był ,, Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej ulepszy polską edukację”. Na tej debacie najlepszą mówczynią okazała się nasza koleżanka Karolina Jabłonowska.

        Podczas pobytu na tym zjeździe upewniliśmy się w postanowieniu, że postaramy się o to, aby w naszej szkole powstał radiowęzeł. Na zakończenie tego zjazdu otrzymaliśmy odlotowe koszulki z napisem ,,Młody Lider” i logo naszego projektu.  Pomysłodawczynią koszulek i współautorką logo była nasza koleżanka Julia Deryng. 

        Po powrocie z Supraśla zajęliśmy się realizacją naszego projektu radiowęzła. Przede wszystkim spotkaliśmy się z Dyrekcją Szkoły w celu przedstawienia projektu  i jego akceptacji. Na szczęście Dyrekcja była na TAK. Następnie spotkaliśmy się  z Wójtem Gminy, Dyrekcją Szkoły, Radę Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Przedyskutowaliśmy zasadność utworzenia radiowęzła. Pomysł ten wszystkim bardzo się spodobał i wspólnie zaczęliśmy działać. Znaleźliśmy wykonawcę pana R. Tarasewicza, który wykonał kosztorys. A my wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy dwie słodkie akcje i dyskotekę, podczas których zebraliśmy razem 1460 złotych. Przygotowaliśmy również pismo z logiem ALSP do sponsorów z  prośbą  o dofinansowanie na radiowęzeł. Zebrana przez nas kwota wyniosła 12 630 zł.

        Ostatni wyjazd 15.12.2017 r. to konferencja podsumowująca projekt Akademii Liderów Społeczności Lokalnych. Tam zaprezentowaliśmy zaplanowane i częściowo zrealizowane (radiowęzeł był już w trakcie wykonywania) nasze działania. Po prezentacji zostaliśmy wszyscy okrzyknięci ,,liderami liderów”. Byliśmy bardzo dumni,  że dzięki ludziom dobrej woli ( sponsorom, Dyrekcji, Wójtowi, Radzie Rodziców, wszystkim osobom, które piekły ciasta, paniom Kucharkom, a także uczniom i pracownikom szkoły kupującym ciasta) mogliśmy osiągnąć aż tak wiele. Mamy nadzieję, że radiowęzeł przyczyni się do integracji uczniów, a pobyt w szkole stanie się twórczy i przyjemny.

 Młodzi Liderzy: Julia Deryng, Karolina Jabłonowska, Diana Kozłowska, Henryk Ruducha, Weronika Rudzińska i Olga Sajewska.

 

                                              Koordynator i opiekun Krystyna Klimkiewicz

 

 

 

 

 

 „AKADEMIA  GRÓDEK”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

W Szkole Podstawowej w Gródku od września 2016 roku realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

W Projekcie uczestniczy 120 uczniów/uczennic oraz 30 nauczycieli/nauczycielek Szkoły Podstawowej w Gródku. 

Uczniowie/uczennice będący uczestnikami Projektu otrzymują wsparcie w postaci wybranych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych (z języka angielskiego, z matematyki, przyrody w szkole podstawowej oraz z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki w gimnazjum), biorą też udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego, zajęciach pobudzających kreatywność i umiejętności szybkiego uczenia się oraz w zajęciach zwiększających w  uczestnikach poziom inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

 

W ramach projektu dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej w Gródku zorganizowanych zostanie 4 wyjazdy edukacyjne do wybranych ośrodków naukowych.

 

Nauczyciele/nauczycielki będący uczestnikami Projektu otrzymują wsparcie w postaci warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

 

W ramach Projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej geograficznej oraz fizycznej. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany zarówno przez szkołę podstawową oraz przez gimnazjum.

 

 

Organizator szkolenia:                                                     

CONSOLATOR Adam Piotr Chociej 

ul. Łąkowa 9 lok. 38   15-017 Białystok 

tel./fax: (85) 879 82 72 

 

 

 

PROJEKT CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KL. Ia SP wychowawca: Maria Abramowicz

 

CELE PROJEKTU

 

Cel główny:

 

Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

 

 

Cele szczegółowe:

 

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

 • motywowanie uczniów do systematycznego czytania,

 • integracja klasy wokół wspólnej sprawy,

 • przybliżenie najmłodszym czytelnikom i słuchaczom piękna literatury dziecięcej,

 • kształcenie wrażliwości czytelniczej,

 • poznanie bogactwa literatury dziecięcej,

 • zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Założenia projektu:

 

Projekt skierowany jest do uczniów klasy I, rozpoczynających swoją przygodę z książką.

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego u dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

 

 

  Uczestnicy : uczniowie klasy I, uczniowie klasy III i IV, wychowawca klasy I, nauczyciele biblioteki- szkolnej i publicznej, rodzice, wychowawca świetlicy

   

 

 

   

 

 

W Zespole Szkół w Gródku w czwartek 20 października 2016r. zagościły roboty, które zostały wykorzystane podczas warsztatów z kodowania. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad 30 uczniów. Zadaniem młodych ludzi było stworzenie programu do sterowania Finchem - robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na kółkach. Można go było zaprogramować tak, by poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił i reagował na światło. Na zakończenie spotkania wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu w labiryncie ułożonym z książek i pudełek - musiały ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do celu. Warsztaty prowadził pan Paweł Stempniak, ekspert komunikacji w nowych mediach, bloger, przedsiębiorca, trener i wykładowca. Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobyli więc kompetencje, które zaprocentują w przyszłości, a może także przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. Być może programowanie stanie się kiedyś ich pasją jak w przypadku Marka Zuckerberga i podobnie jak on trafią do Doliny Krzemowej albo tak jak Bill Gates założą firmę znaną na całym świecie? Przygoda z kodowaniem w Gródku jednak się nie kończy. Zespół Szkół planuje kontynuację zajęć w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. Do udziału w nich zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku [10-15 lat], szczególnie tych, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z programowaniem i robotami, a chcieliby o nich dowiedzieć się więcej. Warsztaty odbyły się dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego szkoła zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji: Jolanta Soroczyńska sjolanta46@wp.pl Alicja Malewska alicja96uk@op.pl


W pierwszych dniach października przybyły do Gródka nowe wolontariuszki. Najpierw przyjechała Anastazja z Białorusi. Pochodzi z miasta Homel leżącego w południowo -  wschodniej części kraju. Anastazja studiowała w Mińsku anglistykę, którą ukończyła w tym roku. Oprócz języka angielskiego zna dobrze język polski. Ma wszechstronne zainteresowania, interesuje się literaturą, gra na instrumentach klawiszowych, lubi szyć, najchętniej zabawki.

 Wieczorem w dniu przyjazdu została przywitana przez rodzinę państwa Kowalczyków. Na Anastazję czekały balony i duży napis „Wellcome”. Bardzo miły gest ze strony mieszkańców.

Kilka dni później z Hiszpanii przybyła Silvia. Pochodzi z Alaquas koło Walencji. Studiowała biochemię. Mówi w trzech językach, po hiszpańsku, katalońsku i angielsku. Wolontariuszka najchętniej widzi siebie na zajęciach sportowych. Przez kilka lat z powodzeniem brała udział w zawodach lekkoatletycznych zdobywając liczne medale, trenowała grupy chłopaków w wieku 11- 13 lat w konkurencjach lekkoatletycznych.

Anastazja i Silvia odbyły tygodniowe szkolenie w Warszawie i aktywnie włączają się do szkolnych zajęć. Chętnie też poznają Gródek i jego mieszkańców – od początku uczestniczą w czwartkowych spotkaniach GGG.

Stowarzyszenie Anawoy po raz kolejny umożliwiło udział naszym uczniom w atrakcyjnych zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki z programu Erasmus +.

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny,Zespół Szkół w Gródku gości u siebie dwie zagraniczne wolontariuszki: Veronikę z Białorusi oraz Clemence z Francji.

Dziewczyny przyjechały w ramach projektu Wolontariatu Europejskiego pod tytułem „Edukacja bez granic” - przygotowanego przez Stowarzyszenie ANAWOJ z Michałowa.

Wolontariat Europejski jest częścią unijnego programu Erasmus+, który  umożliwia młodym ludziom z całej Europy wyjazd do innego kraju jako wolontariuszy. Młodzież w ramach swoich działań może aktywnie wspierać organizacje lub instytucje, które współpracują z nimi. Daje to niepowtarzalną okazję do nauki samodzielności, języka obcego  oraz poznania odmiennej kultury. Corocznie kilkaset wolontariuszy przyjeżdża do naszego kraju w ramach Wolontariatu Europejskiego, ale i  podobna liczba młodych Polaków wyjeżdża za granicę.

 

Veronika i Clemence będą aktywnie uczestniczyć  w życiu szkoły, podobnie jak w ubiegłym roku wolontariuszki Andrea z Hiszpanii oraz Ina z Białorusi. Przez cały rok szkolny będą wspierać uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w różnych obszarach edukacji. W ramach ich działań znajdą się zajęcia z zakresu nauki języka obcego, zajęć plastycznych, muzycznych itd. Wolontariuszki wezmą aktywny udział w lekcjach języka angielskiego oraz białoruskiego i rosyjskiego. Pomogą również przy organizacji różnych imprez oraz zaoferują wsparcie i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej.

Opiekunami wolontariuszek w szkole są panie Bożena Gąsowska, Elżbieta Greś, Anna Siegieńczuk oraz Grażyna Kamińska.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Gródek, aby aktywnie włączali się w integrację  wolontariuszy w nowe dla nich środowisko. Z pewnością ułatwi im to odnalezienie się w gródeckiej społeczności oraz pozostawi wspaniałe wspomnienia, do których wolontariusze będą mogli sięgać po powrocie do swoich krajów.

 

Anna-SophiaPappai

(Stowarzyszenie ANAWOJ)

 

 

„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+”

 

Głównym celem projektu jest promocja postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz uświadomienie dzieciom, że troska o las jest troską o nas samych i nasze spokojne przyszłe życie. W trakcie projektu uczniowie klas IV-VI poznają zasady zdrowego trybu życia w powiązaniu z edukacją ekologiczną, rozbudzają zainteresowania i szacunek dla fauny i flory polskich lasów, wdrażani są do działań mających na celu ochronę środowiska leśnego oraz poznają przyrodę Gminy Gródek.

 

Czas realizacji:

Listopad 2014r – czerwiec  2015r.

 

Partnerzy:

Nadleśnictwo Waliły

 

Autorzy:

Monika Jaroszuk, Alina Gościk

 

W Zespole Szkół w Gródku klasy IV- VI realizują projekt „Chroniąc las dbam o zdrowie”. Współfinansowany jest on przez Nadleśnictwo Waliły, które stale angażuje się w edukację proekologiczną dzieci i młodzieży naszej gminy. Podstawowym celem projektu jest wdrażanie dzieci do zajmowania własnego stanowiska wobec współczesnych zagrożeń dla przyrody, aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych oraz organizowanie doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania problemów i ich rozwiązywanie.

 

Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez uczniów, w ramach projektu były warsztaty edukacyjne „Wesołe i smutne drzewo”.

Uczniowie w małych grupach wykonywali symboliczne rysunki drzew wokół których umieszczali wszystko to co szkodzi drzewom lub wspiera je w ich rozwoju.

Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży tego, iż to co szkodzi drzewom szkodzi również człowiekowi, a dobra „kondycja” naszych lasów jest gwarancją zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców Gminy Gródek. Piękno naszej przyrody, wspaniałe lasy są niewątpliwie inwestycją, którą docenią przyszłe pokolenia. Jednak, żeby podziwiać je w przyszłości należy o nie dbać już teraz. Sami leśnicy, bez aktywnego wsparcia mieszkańców naszej gminy nie są w stanie tego uczynić. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie suma drobnych gestów na rzecz ochrony przyrody wielu ludzi jest w stanie powstrzymać niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku.   

                                                           

 

 

Projekt  realizuje działania Ministra Sportu i Turystyki w roku szkolnym 2014 - 2015 na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej Polaków, podniesienia poziomu polskiego sportu, walki z zagrożeniami dla uczciwości rywalizacji sportowej, bezpieczeństwa imprez masowych, wyrównywania szans w dostępie do sportu, promocji sportu przez organizacji różnych wydarzeń sportowych, a także wzrostu znaczenia turystyki.

 


Cele:

 

·       Budowanie wśród młodzieży przekonania o potrzebie aktywnego spędzania czasu wolnego.
·       Kształtowanie wśród młodzieży psychomotoryki na odpowiednim poziomie.
·       Rozwijanie umiejętności społecznych wśród młodzieży.
·       Wyrobienie nawyku czynnego uczestnictwa w gminnych imprezach sportowych i rekreacyjnych, popularyzacja zdrowego stylu życia.
·       Wyrobienie wśród młodzieży nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
·       Popularyzacja nietypowych i mało znanych dyscyplin sportu.

Czas realizacji:

Październik 2014 r.– czerwiec 2015r.

Autorzy:

 

 Alina Gościk, Monika Jaroszuk

 


Poznajemy nowe dyscypliny sportowe - kręgle i bilard.

 

19.12.2014 r. uczniowie klas IV- VI w ramach projektu „Poznajemy nowe dyscypliny sportowe” wyjechali na wycieczkę do Białegostoku.

Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w kinie Helios. Uczniowie obejrzeli komedię familijną Christophera Smitha „Uwolnić Mikołaja”. Film opowiada o wzajemnych relacjach, tolerancji i miłości miedzy ojcem i synem, które doprowadzają do uratowania Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie wycieczka udała się na kręgielnie „Hula Kula”, gdzie uczniowie podzieleni na grupy grali w kręgle tzw. bowling oraz w bilard.  Obie dyscypliny sportu sprzyjają rozwojowi zdyscyplinowania i poszanowania przepisów, poczucia solidarności i koleżeństwa, rozwijają też cenne społecznie cechy osobowości: wytrwałość i silną wolę.

 

Cele:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych w 2015r., realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, rozbudzanie postaw zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej oraz świadomości na temat sposobów zachowania zdrowia, promowanie zasad zdrowego i aktywnego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom oraz integracja środowiska lokalnego.

 

Czas realizacji:

26-30.01.2015r.

 

Finansowanie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku.

 

Autorzy:

Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Ewa Bielawska, Anna Gwizdak, Lila Szerenos. 

    

Już po raz kolejny nauczyciele Zespołu Szkół w Gródku w ramach programu Otwarta Szkoła zaoferowali atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. W dniach 26-30 stycznia około 70 uczniów skorzystało z bogatej oferty rekreacyjno- wypoczynkowej. W większości byli to uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej. Zajęcia zostały zorganizowane w oparciu o projekt edukacyjno-profilaktyczny „Językowa podróż przez 5 krajów w dobrej formie”. Autorami i koordynatorami projektu były panie: Alina Gościk, Monika Jaroszuk, Ewa Bielawska, Anna Gwizdak i Lila Szerenos. Projekt został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku.

Uczestnicy spotkań poznali szeroko rozumianą kulturę pięciu krajów europejskich: Polski, Anglii, Rosji, Hiszpanii oraz Białorusi. Uczniowie przejawiali aktywność w czterech dziedzinach – kulinarnych, sportowych, artystycznych i komputerowych. Podczas zajęć rozwijali swoją samodzielność, aktywność i dociekliwość w poznawaniu kultur innych krajów europejskich. Ponadto aktywnie spędzili czas grając w gry sportowe i nauczyli się sporządzać proste i zdrowe potrawy. Każdemu dniu tygodnia przypisane było jedno państwo, którego dotyczyły wszystkie zajęcia.

W poniedziałek, który tematycznie związany był z Polską, grupa kulinarna przygotowała naleśniki, kanapki, a także tradycyjną dla naszego kraju – sałatkę warzywną. Ci, którzy wybrali zajęcia sportowe, grali w piłkę nożną, ręczną oraz siatkówkę. Chętni uczniowie pracowali wykonując plakat tematycznie związany z Polską, a pozostali zaprezentowali tradycyjny strój ludowy oraz nauczyli się na pamięć piosenek i wierszy wybranych polskich artystów. W tym dniu na obiad było tradycyjne polskie danie – bigos.

Wtorek – dzień „angielski”, posłużył dzieciom do poznania nowych dyscyplin sportowych – krykieta i rugby. W stołówce szkolnej uczniowie zrobili pyszne drugie śniadanie – tosty, kanapki i sałatkę angielską. Na obiad, również w stylu angielskim, podano typowe dla tego kraju fish and chips, czyli frytki ze smażoną rybą. Również zajęcia artystyczne i komputerowe były równie owocne – powstał plakat o Anglii wzbogacony informacjami zebranymi z Internetu i piękny strój ludowy.

Kolejny dzień przebiegł pod hasłem odkrywania kultury rosyjskiej - uczniowie wykonali rosyjski strój ludowy, nauczyli się rosyjskich piosenek i wierszy, jak również wykonali plakat tematycznie związany z tym państwem. Osoby zainteresowane aktywnym spędzeniem czasu grali w unihokeja i piłkę siatkową, a spragnieni rozgrywki umysłowej – w szachy. W trakcie zajęć kulinarnych dzieci przygotowały kanapki i popularną sałatkę rosyjską. Na obiad zaserwowano pierogi ruskie.

We czwartek, dzień „hiszpański”, uczniowie przygotowali sałatkę z tuńczykiem i oliwkami, a także smakowite kanapki z mnóstwem warzyw. Oprócz zajęć sportowych i komputerowych, także i w tym dniu miały miejsce zajęcia artystyczne – chętne dziewczynki wykonały ludowy strój hiszpański do tańca flamenco, a pozostali uczniowie kolorowy plakat. Na koniec hiszpański obiad – paella z kurczakiem i warzywami.

W piątek, który poświęcony był Białorusi, dzieci przyswoiły interesujące informacje na temat tego państwa. Jak poprzednio, odbyły się zajęcia artystyczne, komputerowe, sportowe i kulinarne. Sportowcy grali w unihokeja, ćwiczyli gimnastykę artystyczną i aerobik. W wykonanie plakatu o Białorusi aktywnie zaangażowana była p. Ina – wolontariuszka z Białorusi, która pomagała nauczycielom sprawować opiekę nad dziećmi przez cały tydzień. Dzieci zainteresowane kulinariami przygotowały kanapki, sałatkę i wyśmienite naleśniki. Na tym atrakcje się nie skończyły, gdyż 18 uczniów pojechało na wycieczkę zwiedzić przejście graniczne w Bobrownikach. Po powrocie czekał na nich ciepły obiad w białoruskim stylu – bliny.

W trakcie wszystkich zajęć opiekę nad uczniami sprawowali chętni nauczyciele Zespołu Szkół w Gródku, którzy pełnili dyżury w szkole w wybrane dni tygodnia, prowadząc ciekawe zajęcia swoim podopiecznym. Codziennie uczniowie przebywali na terenie szkoły od godz. 9.00 do 13.00. Pierwszy tydzień ferii zimowych w szkole obfitował w ciekawe zajęcia i wszystkie dzieci były zadowolone z tak aktywnie spędzonego czasu. Wielu z nich zadeklarowało chęć ponownego uczestnictwa w tego typu zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

 

Anna Gwizdak

   


 

„Z życia wolontariuszek europejskich w Gródku”  

 

Wolontariuszki - Andrea z Hiszpanii i Ina z Białorusi aktywnie uczestniczą w życiu uczniów z Zespołu Szkół w Gródku od października 2014 roku. Wspierają one nauczycieli w codziennej pracy w szkole, zachęcają uczniów do nauki - przede wszystkim języków obcych, wypełniają dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej czas ciekawymi i aktywizującymi zadaniami oraz dodatkowo angażują się w imprezy szkolne i wydarzenia kulturalne w Gródku. Gimnazjaliści przeprowadzili wywiady z wolontariuszkami, aby je lepiej poznać i dowiedzieć się, jak im się u nas podoba.  


 "Wieczór Białoruski' - http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-10-729.html

"Wieczór Hiszpański" - http://www.spgrodek.edu.pl/mn_view-aktualnosci-0-755.html

 


Wywiad z wolontariuszką Iną z Białorusi:  


 

Uczniowie: Skąd jesteś i dlaczego przyjechałaś do Polski? 

 

Ina: Pochodzę z Białorusi z Mińska. Zawsze chciałam bliżej poznać Polskę, polską kulturę i ludzi.  

 

Uczniowie: Czy lubisz mieszkać w Polsce? Jeżeli tak – co lubisz najbardziej? 

 

Ina: Tak, lubię bardzo, szczególnie  lubię mieszkać w małej polskiej wsi. Najbardziej lubię ludzi, oni są otwarci i mają dobrą serce.  


 

Uczniowie: Czy lubisz Gródek?  


 

Ina: Lubię Gródek za piękną przyrodę i dobrych ludzi.  

Uczniowie: Jakie polskie miasta odwiedziłaś?  
 

Ina: Byłam w Warszawie, Białymstoku i Krakowie, ale najbardziej podobało mi się w Zakopanym, bo tam jest piękna przyroda.  

 

Uczniowie: Jakie jest twoje ulubione polskie danie?  

 

Ina: Ostatnio jadłam bigos i bardzo mi smakował.  

 

Uczniowie: Czy język polski jest dla ciebie trudnym językiem? 
 

Ina: Nie bardzo, bo język polski jest bardzo podobny do białoruskiego i pochodzi ze słowiańskiej grupy języków. Lubię język polski za nosowe samogłoski ę i ą.  

 

Uczniowie: Jak spędzisz czas wolny w Polsce? Czy na Białorusi robisz to samo? Jakie są twoje zainteresowania?  

 

Ina: Śpiewam w białoruskim zespole i przygotowuję prace plastyczne z panią Marysią Mieleszko w GCK w Gródku. Chodzę również na zumbę i na basen. Na Białorusi uprawiam sport, ale  najwięcej czasu poświęcam pracy i studiom. Interesuję się historią sztuki i biografiami sławnych malarzy.  


 

Uczniowie: Jaka jest twoja ulubiona muzyka?  


 

Ina: Słucham rożnych piosenek. To zależy od nastroju, ale najbardziej lubię jazz. 


Uczniowie: Czy są różnice między nami - młodzieżą z Polski, a młodzieżą z Białorusi?  


Ina: Różnica nie jest duża, nawet jest więcej podobieństw niż różnic.   

 

Uczniowie: Czy jest coś, co cię zaskoczyło w Polsce? 

 

Ina: Największym zaskoczeniem dla mnie był sposób, w jaki polscy kierowcy prowadzą swoje samochody, jeżdżą bardzo szybko i nie przepuszczają pieszych na pasach.  

 

Uczniowie: Gdzie pracowałaś w swoim kraju przed wyjazdem do Polski? 

 

Ina: Ostatnią pracą jaką wykonywałem była praca w hospicjum dla dzieci, byłam specjalistką w zakresie zdobywania pomocy materialnej.  

 

Uczniowie: Dlaczego zostałaś wolontariuszką?  

 

Ina: Chciałam poprawić swój komfort życia, poznać inny kraj i inną kulturę.  

 

Uczniowie: Czy lubisz gry komputerowe?  

 

Ina: Nie, uważam że to strata czasu.  

 

Uczniowie: Jakie książki lubisz czytać? Jaka jest twoja ulubiona książka i pisarz?  


 

Ina: Interesuje mnie klasyczna literatura, moimi ulubionymi autorami są Dostojewski i Zoszczenko.  

Uczniowie: Jaki rodzaj filmów lubisz oglądać?  

 

Ina: Lubię komedie romantyczne i filmy fantastyczno-naukowe, moim ulubionym filmem jest wielokrotnie nagradzany "Avatar".  

 

Uczniowie: Czy chciałabyś po Wolontariacie jeszcze raz wrócić do Polski?  
 

Ina: Tak, chciałabym tu studiować i znaleźć dobrą pracę oraz odwiedzić wszystkie piękne polskie miasta.  

 

Uczniowie: Dziękujemy za wywiad.  


 

Wywiad z wolontariuszką Andreą z Hiszpanii:  

 

Uczniowie: Skąd jesteś i dlaczego przyjechałaś do Polski?  

 

Andrea: Pochodzę z Hiszpanii. Mój region to Galicja, w północno-zachodniej Hiszpanii. Mieszkam w mieście Bueu, które ma ok. 12.000 mieszkańców. Przyjechałam do Polski, bo zaangażowałam się w Wolontariat Europejski. Konkretny kraj nie miał dla mnie znaczenia. Teraz widzę, że to była dobra decyzja.  

 

Uczniowie: Czy lubisz mieszkać w Polsce? Jeśli tak – co lubisz najbardziej?  

 

Andrea: Ja lubię tu być i cieszę się, że wybrałam Polskę. Lubię wszystko - oprócz tego, że rano bardzo wcześnie robi się jasno, a wieczorem szybko zapada zmrok.  


 Uczniowie: Czy lubisz Gródek?  


Andrea: Tak, lubię Gródek, bo wolę mieszkać w małej miejscowości, niż w dużym mieście. Moje ulubione miejsce w Gródku to zalew.
 

Uczniowie: Jakie polskie miasta już odwiedziłaś?  

 

Andrea: Zwiedziłam: Białystok, Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, Władysławowo, Gdynię, Sopot, Gdańsk i Toruń.  

 

Uczniowie: Jakie jest twoje ulubione polskie danie?  

 

Andrea: Moje ulubione polskie danie to pierogi.
 

Uczniowie: Czy język polski jest trudnym językiem dla ciebie?  

 

Andrea: Tak, polski język jest bardzo trudny dla mnie, ponieważ brzmienie polskiego rózni się bardzo od języka hiszpańskiego. Mam problemy z wymową oraz z zapamiętywaniem słów, które słyszę po raz pierwszy. Jednak lubię uczyć się języka polskiego i dowiadywać się każdego dnia czegoś nowego.  
 

Uczniowie: Jak spędzisz czas wolny w Polsce? Czy w Hiszpanii robisz to samo? Jakie są twoje zainteresowania?  

 

Andrea: Co tydzień , w poniedziałki i środy chodzę na Zumbę. Podczas weekendu chętnie chodzę na spacery, jeżdżę rowerem lub pływam. Czasami jadę do Białegostoku i spędzam czas z innymi wolontariuszami. Raz w miesiącu robię wycieczkę – o ile jest to możliwe. W Hiszpanii spędzam mój wolny czas z przyjaciółmi i znajomymi, rozmawiamy, spacerujemy, wychodzimy gdzieś razem. Poza tym lubię biegać, pływać, wędrować po plaży, czy w górach. I lubię rękodzieło z różnych materiałów. Najbardziej jestem zainteresowaną poznaniem: Polski i Polaków, języka, tradycji, kultury, zachowań. Chciałabym nawiązać nowe przyjaźnie i spędzać czas razem, lub podróżować i wędrować. A poza tym, lubię wyzwania.  


Uczniowie: Czy uprawiasz jakiś sport?  

 

Andrea: Lekkoatletykę uprawiam od dziecka, ale również pływam, uprawiam piesze wędrówki, jeżdżę na rowerze. 

 

Uczniowie: Jaka jest twoja ulubiona muzyka? 
 

Andrea: Moja ulubiona muzyka to hiszpański Pop-Rock i Rock.  

 

Uczniowie: Jakie są różnice między nami - młodzieżą z Polski, a młodzieżą z Hiszpanii?  

 

Andrea: Ogólnie to młodzież polska i hiszpańska jest bardzo podobna do siebie.  

 

Uczniowie: Co jest zaskakujące dla ciebie w Polsce?  

 

Andrea: Największym zaskoczeniem dla mnie jest tu pogoda. Jest zimniej niż u mnie, ale nie odczuwam pogody tak mocno jak w moim regionie.  

 

Uczniowie: Gdzie pracowałaś przed Wolontariatem w swoim kraju?  

 

Andrea: Przede wszystkim pracowałam jako ratownik wodny na plaży oraz jako opiekunka na koloniach i półkoniach z dziećmi i młodzieżą oraz jako opiekunka sportowa w publicznym ośrodku sportu.  

 

Uczniowie: Jakich języków obcych uczą się uczniowie w twoim kraju w szkole?  

Andrea: W szkole uczniowie uczą się języka angielskiego oraz galicyjskiego - jest to oficjalny język w moim regionie. Poza tym mogą wybierać miedzy francuskim i portugalskim językiem.  

 

Uczniowie: Dlaczego zostałaś wolontariuszką?  

 

Andrea: Powody są różne. Po pierwsze chciałam zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Jednak Wolontariat Europejski to dużo więcej. Jest wspaniałą możliwością poznania nowej kultury od środka, uczestniczenia w niej. Mogę spróbować nowego jedzenia, mogę uczyć się nowego języka, poznaję nowych ludzi, nowych przyjaciół. Jest to wyjątkowe doświadczenie cały czas się uczę i rozwijam się.  

Uczniowie: Czy lubisz gry komputerowe?  
 

Andrea: Nie gram na komputerze I myślę, że to strata czasu.  

 

Uczniowie: Jakie książki lubisz czytać? Jaka jest twoja ulubiona książka i pisarz?  

 

Andrea: Czytam różnie rodzaje książek, najczęściej powieści. Jeżeli mam wybrać jedną ulubioną książkę to mogę powiedzieć, że jest to „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.  

 

Uczniowie: Jaki rodzaj filmów lubisz oglądać?  

 

Andrea: Lubię filmy oparte na faktach i filmy skłaniające do refleksji, np.: The pursuit of happiness, 12 years a slave or Shutter island.  

 

Uczniowie: Czy lubisz bardziej FC Barcelona czy Real Madryt?  

 

Andrea: Preferuję drużynę Real Madryt, ale tak naprawdę to moim faworytem jest drużyna piłki nożnej „Celta de Vigo”.  

 

Uczniowie: Czy chciałabyś po Wolontariacie jeszcze raz wrócić do Polski?  

 

Andrea: Jestem tu jeszcze ;) Ale jestem tego pewna, jak już będę z powrotem w Hiszpanii, to zapewne będę chciała wrócić do Polski jak najszybciej.  

 

Uczniowie: Jakie masz plany na najbliższe miesiące? Jakieś życzenia na przyszłość?  

 

Andrea: Chciałabym móc pogadać z ludźmi po polsku i jeszcze bardziej ćwiczyć ten język. Chciałabym jeszcze bardziej uczestniczyć w wydarzeniach i imprezach w Gródku jako „normalny” mieszkaniec, a nie tylko jako „specjalny gość” oraz chciałabym bliższej poznać region Podlasie oraz okolice Gródka.  

Uczniowie: Dziękujemy za wywiad. 

 

Wolontariuszki będą w Gródku do końca roku szkolnego, wtedy zakończy się ich projekt. Cały ich pobyt jest zorganizowany i sfinansowany przez Unijny program „Wolontariat Europejski” (w ramach Programu „Erasmus+”).  

 

Opieka:  

Anna-Sophia Pappai (Stowarzyszenie ANAWOJ)  

Małgorzata Sapieżko (Zespół Szkół w Gródku)

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Grodku gości od październiku 2014 dwie zagraniczne wolontariuszki – Andreę z Hiszpanii oraz Inę z Białorusi. Dziewczyny są w Gródku dzięki projektowi Wolontariatu Europejskiego – przygotowanemu przez Stowarzyszenie ANAWOJ z Michałowa i Bożenę Gąsowską – nauczyciela Zespołu Szkół w Gródku. „Wolontariat Europejski” to część unijnego programu Erasmus+, umożliwiający młodym ludziom z całej Europy wyjazd do innego kraju jako wolontariusze. Młodzi ludzie w ramach swoich działań mogą aktywnie wspierać organizacje lub instytucje, które ich goszczą w innym kraju. Daje to niepowtarzalną okazję do nauki samodzielności, nauki języka obcego oraz poznania odmiennej kultury. Corocznie kilkaset wolontariusze przyjeżdża do naszego kraju w ramach Wolontariatu Europejskiego, ale i podobna liczba młodych Polaków wyjeżdża. Wolontariuszki Andrea i Ina będą przez cały rok szkolny wspierać uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w rożnych obszarach edukacji. Podczas lekcji języka angielskiego, czy białoruskiego, pomagają uczniom wykonać zadania, asystują uczniom pracującym wolniej, czy potrzebującym powtórzenia. Poświęcają czas po lekcjach, aby chętni uczniowie mogli utrwalić materiał z lekcji, czy uzyskać pomoc przy odrabianiu pracy domowej. Dzięki obecności wolontariuszek uczniowie Zespołu Szkół w Gródku mają możliwość konwersować z 'native speakeremi' – rodzimymi użytkownikami języków - białoruskiego i hiszpańskiego, w bezpośredniej rozmowie, czy poprzez gry językowe, co pozwala im nabrać śmiałości w mówieniu w obcych językach. Dodatkowo wolontariuszki zapoznają uczniów z kulturą, geografią, historią i tradycjami swoich krajów. Andrea i Ina przygotowują i prowadzą własne zajęcia z zakresu nauczania języków obcych – języka angielskiego, języka białoruskiego i języka hiszpańskiego oraz zajęcia plastyczne, sportowe, czy zabawy językowe przygotowane m.in. na potrzeby świetlicy szkolnej. W listopadzie np. pomogły przygotować i przeprowadzić otwartą lekcję języka angielskiego w gimnazjum z p. Małgorzatą Sapieżko. Pomagają również przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Koordynatorami projektu „Wolontariat Europejski” w Zespole Szkół w Gródku są pani Bożena Gąsowska i pani Małgorzata Sapieżko. Opiekunem wolontariuszy w czasie wolnym jest pani Anna Siegieńczuk. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Gródek, aby aktywnie włączali się w integrację wolontariuszy w nowe dla nich środowisko, aby wyjeżdżając z Gródka mogli oni powiedzieć, że był to dla nich wspaniały czas.

 

Anna-Sophia Pappai (Stowarzyszenie ANAWOJ)

Małgorzata Sapieżko (Zespół Szkół w Gródku)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu "ERASMUS+"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej realizuje współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez 55 uczniów/ uczennic Szkoły Podstawowej w Gródku poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych z zakresu logopedii, opiekę pedagogiczno - psychologiczną uczniów/uczennic wykazujących problemy w nauce oraz rozwój kompetencji kluczowych takich jak matematyka, informatyka, język angielski i nauki przyrodnicze do końca lutego 2014. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2013-28.02.2014.


Regulamin Stowarzyszenie Gródek
[ 504.1 Kb ]

Ankieta rekrutacyjna
[ 908 Kb ]

Nasza szkoła przyłączyła się do apelu o podjęcie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim kibicom sportowych zmagań. W programie „Szkoła bez Przemocy” uczymy się i pokazujemy innym, jak bezpiecznie dopingować w czasie sportowych zmagań. Przeciwdziałanie przemocy może być skuteczne. Poprzez akcję zbierania podpisów „Kibicuję Fair Play” chcemy pokazać, jak ważne jest dla nas, aby na trybunach zasiadały całe rodziny, aby czuły się tam bezpiecznie i mogły wspólnie przeżywać sportowe zmagania.

koordynator akcji Alina Gościk

 Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur, narodowości i religii jest bardzo istotnym problemem wychowawczym we współczesnej szkole. Najlepszym sposobem przeciwdziałającym uprzedzeniom i nietolerancji jest jak najlepsze poznawanie tradycji różnych narodów.

Dzieci z natury są ciekawe świata i otwarte na drugiego człowieka.Ich brak tolerancji wynika najczęściej z niewiedzy, braku doświadczenia albo wpływu środowiska, w którym żyją. Obecnie duży wpływ na kształtowanie negatywnych postaw wobec ludzi, którzy wyznają inne religie lub kultywują inne zwyczaje i tradycje jest Internet. Bardzo łatwo jest w nim znaleźć treści nacjonalistyczne lub niewybredne dowcipy o innych narodach. Dlatego tak ważne jest pokazanie dzieciom, że odmienność to nie wada, ale zaleta, która czyni nas wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. A poznawanie innych kultur może by ciekawym, a wręcz pasjonującym zajęciem. W naszej szkole staramy się o to, aby kształtowanie postawy tolerancji było wpisane w życie codzienne szkoły. Jest to ważne również z tego względu, iż uczą się w niej dzieci różnych narodowości i wyznań.

Ciekawym przedsięwzięciem uczniów i ich rodziców zaproponowanym przez nauczycieli było przygotowanie wystawy o różnych narodach i religiach. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali gazetki ścienne prezentujące informacje i ciekawostki na temat różnych religii: katolicyzmu, prawosławia, judaizmu i muzułmanizmu oraz na temat różnych narodowości: białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i żydowskiej. Młodzież w swoich domach wyszukała i przyniosła różne przedmioty związane z tematem banerów ściennych. Przedmioty te uatrakcyjniały całą wystawę. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem ze strony uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców oraz młodzieży z gimnazjum. Z tych też względów wystawa prezentowana była przez prawie trzy tygodnie.

Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem kształtującym postawę tolerancji, zwłaszcza wobec ludzi narodowości żydowskiej, była wycieczka do Tykocina. Odbyła się ona 15 maja 2012roku. W jej trakcie uczniowie poznali niektóre tradycje i zwyczaje związane z judaizmem. Mieli oni okazję przekonać się o tym, że żydzi stanowili kiedyś bardzo ważną część życia naszego regionu. Po zwiedzeniu synagogi młodzież wzięła udział w zajęciach interaktywnych. W ich trakcie nie tylko poznali żydowskie tradycje świąteczne ale również z wielkim zaangażowaniem wykonali maski purimowe. Wszyscy wyjeżdżali z Tykocina pełni pozytywnych przemyśleń.

W maju odbyła się również wycieczka do Kruszynian. Uczniowie poznali kulturę, historię i tradycje ludności pochodzenia muzułmańskiego. Po meczecie i cmentarzu młodzież oprowadzał przewodnik Dżamil Gembicki, który w sposób obrazowy przedstawił podstawy religii muzułmańskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też kuchnia tatarska. Dzieci miały okazję spróbować potraw w jurcie tatarskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się również zorganizowany w szkole konkurs plastyczny pt. „Żyjmy bez przemocy”. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkoły podstawowej oraz z przedszkola samorządowego. Konkurs ten dał dzieciom i młodzieży możliwość wykazania się swoimi zdolnościami plastycznymi, ale również był pretekstem do dokonania pewnych przemyśleń nad swoim zachowaniem. Temat konkursu zachęcał bowiem do kontaktów z innymi bez agresji. Jest prawdopodobne, iż przygotowana wystawa prac plastycznych będzie zachęcała innych do asertywnego zachowania bez agresji. Nauka tolerancji jest procesem długotrwałym i bardzo delikatnym. Wymaga on od nauczycieli dużego zaangażowania i wrażliwości. Dzięki odpowiednio dobranym działaniom nauka będzie atrakcyjna, a jednocześnie nie będzie obrażała uczuć narodowych i religijnych innych. Jest to nieodzowny warunek kształtowania procesu tolerancji wobec „inności” drugiego człowieka.

Koordynatorzy projektu: Alina Gościk i Monika Jaroszuk

W ramach programu "Szkoła bez przemocy" realizowane są zadania:
1. Wolontariat w bajkach:
Uczniowie klas szóstych, czytali swoim młodszym kolegom z klas I-III bajki edukacyjne promujące ideę wolontariatu w życiu człowieka. W bajkach tych główni bohaterowie pomagali innym a tym samym zyskiwali dużą satysfakcję i zadowolenie. Czytane opowieści w przyjazny sposób zachęcały najmłodszych uczniów naszej szkoły do tego, aby pomagali oni innym. Takie zachowanie ma wpływ na budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.
2. Plakaty "Pomagamy innym":
W klasach IV-VI odbyły się pogadanki na temat idei wolontariatu oraz tego, jak ważny jest on w życiu każdego człowieka. Pomaganie innym daje wymierne korzyści dla osób którym pomagamy, jak również przynosi wiele pozytywnych efektów dla pomagających. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców wykonali plakaty promujące wolontariat. Plakaty te odzwierciedliły nie tylko wiedzę uczniów na temat wolontariatu, wymagały również zastosowania różnorodnych technik plastycznych i informacji z dziedziny reklamy.
koordynatorki działań: Alina Gościk i Monika Jaroszuk

Sprawozdanie z realizacji projektu
[ 172 Kb ]

Od lutego 2009 Szkoła Podstawowa w Gródku przystąpiła do współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ministerialnego projektu pod nazwą „Kompetencje Kluczowe Drogą Twórczego Rozwoju”. Główna idea projektu odpowiada zaleceniom Parlamentu Europejskiego promującego model uczenia się przez całe życie w obrębie 8 kompetencji kluczowych.

Potrzeba realizacji tego projektu wynikła z analizy sytuacji w polskich szkołach i niepokojącego obniżania się poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci z terenów wiejskich, a co za tym idzie – słabych wyników sprawdzianów zewnętrznych na zakończenie szkoły podstawowej. Stąd głównym celem projektu stało się podwyższenie u uczniów szkół podstawowych poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno – techniczno – przyrodniczych (za które w naszej szkole odpowiadają p.Barbara Wakulewska oraz p.Monika Jaroszuk), porozumiewania się w językach obcych (u nas jest to język angielski – p.Ewa Szapiel) oraz świadomości i ekspresji kulturalnej (p.Natalia Porębska i p.Iwona Lech). Obok tego nadrzędnego celu, który w oparciu o przeprowadzone badania w założeniach ma podnieść wynik sprawdzianu o dwie staniny, są także inne cele szczegółowe, np.: możliwość porównania osiągnięć uczniów w imprezach regionalnych i ponadregionalnych, doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji projektów, wykształcenie umiejętności przezwyciężania strachu i tremy oraz – coś dla nauczycieli – podniesienie kwalifikacji w zakresie stosowania metod aktywizujących na zajęciach szkolnych.

Projekt przeznaczony jest do realizacji na lata 2009 – 2012 i dotyczy szkół wiejskich z czterech województw: Mazowieckiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego. Łącznie planowano, że obejmie 5400 uczniów z ok. 90 oddziałów z 45 szkół i 225 nauczycieli.

Do projektu w naszej szkole przystąpili uczniowie klas piątych (z kl. VA – 17 osób, z VB – 21). Działania projektowe skupiły się w tym semestrze wokół Grecji – jej roli i znaczenia w dorobku kulturowym Europy i świata, stąd tytuł naszego projektu brzmiał „Jakie kwiaty wyrastają z tych korzeni? – czyli Grecja dawniej i dziś”.

W czasie 14 tygodni na dodatkowych zajęciach wszyscy uczniowie pod okiem swoich opiekunów pracowali bardzo wytrwale i twórczo, co z pewnością przyczyniło się do powiększenia ich wiedzy nie tylko na temat samej Grecji, ale też jej korzeni w naszej kulturze i języku. Oprócz tego powstały liczne plakaty i makiety Akropolu oraz greckiego miasteczka, które na koniec stały się bohaterami urządzonego w greckim klimacie wernisażu. Tę niepowtarzalną ucztę dla zmysłów zorganizowali uczniowie z klasy VB wraz z panią Natalią Porębską. Wszyscy, którzy przybyli na to uroczyste podsumowanie projektu - Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie, oprócz pięknych prac, oglądanych przy dźwiękach tradycyjnej greckiej muzyki, mogli także spróbować tradycyjnych greckich specjałów kulinarnych – sałatki z serem feta i oliwkami - „choriatiki”, jogurtowego sosu „tzatziki”, słodkich galaretek „lukumi” oraz przepysznej górskiej herbaty – „caj wunu” – wszystko z zapasów pani Natalki.

Tym miłym i smacznym akcentem zakończyliśmy nasze spotkania z „KK” w tym roku, jednak po wakacjach znów wracamy do zadań projektowych. Co tym razem stanie się naszym celem, jeszcze nie wiadomo, ale na pewno pomysłów będzie wiele, gdyż i nas – uczestników – będzie więcej. Do projektu dołączą bowiem obecne klasy czwarte.

Dodać należy, iż wszystkie dzieci biorące udział w projekcie miały również możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu kultury, historii, przyrody i geografii naszego kraju dzięki dwóm ciekawym wycieczkom – do Warszawy oraz Olsztyna i Olsztynka, o których można przeczytać w oddzielnych sprawozdaniach.

Pierwsze efekty i satysfakcja z projektu już są. Mamy nadzieję, że z czasem będzie ich jeszcze więcej. Zarówno uczestnikom, jak i opiekunom wypada życzyć niegasnącego zapału i pomysłów do dalszej pracy.

Od 13 października do 21 grudnia w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu Samorządowym w Gródku był realizowany projekt pt. „Grantowa Edukacja”. Dzięki niemu mieliśmy możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W przedszkolu były to: klub młodego czytelnika, zajęcia rytmiczno – taneczne, zajęcia z języka angielskiego, logopedia oraz terapia pedagogiczna. W szkole podstawowej odbywały się: koło dziennikarskie, artystyczne, ekologiczne, teatralne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry i zabawy aktywizujące, logopedia i terapia pedagogiczna, natomiast w gimnazjum uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w: kole komputerowym, dziennikarskim, teatralnym, sportowo – rekreacyjnym, terapii pedagogicznej oraz w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Ponadto co tydzień dzieci z przedszkola oraz my – uczniowie podstawówki - mogliśmy jeździć na basen! W trakcie trwania projektu wszyscy wielokrotnie wyjeżdżaliśmy do Białegostoku, a tam obejrzeliśmy kilka przedstawień w Teatrze Lalek i Teatrze Dramatycznym, byliśmy w Multikinie „Helios”, filharmonii, muzeach oraz w Centrum Zabaw „Fikoland”. Wszystkim nam projekt bardzo się podobał. Zajęcia nigdy nie były nudne (w porównaniu do lekcji;), a przy okazji dobrej zabawy mogliśmy się wiele dowiedzieć i nauczyć. Wielu z nas odkryło swoje talenty – jedni zapragnęli zostać dziennikarzami, inni aktorami lub zagorzałymi ekologami – jednym słowem każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Projekt „Grantowa Edukacja” bardzo ubarwił naszą szkolna rzeczywistość.

Realizacja projektu #3 - Wizyta studyjna nauczycieli i przedstawicieli NGO z Ukrainy

 

13 listopada 2007 roku do naszej szkoły przyjechali nauczyciele i przedstawiciele NGO z Ukrainy. Odbywali oni spotkanie studyjne w ramach projektu "Razem dla rozwoju" mającego na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji. Organizatorem wizyty studyjnej było Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Goście z Ukrainy odwiedzili wybrane szkoły i organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Na tym spotkaniu dokonaliśmy prezentacji naszego projektu Z internetem do Gródka. Sam pomysł i realizacja poszczególnych zadań projektu wywołał ogromne zainteresowanie wśród 20 osobowej ukraińskiej grupy. Udzieliliśmy szereg odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu wyszukiwania projektów, sposobu ich pisania , doboru osób realizujących projekt, samej realizacji projektu i bezpośrednich korzyści dla beneficjentów (dzieci, rodziców, nauczycieli i współrealizujących projekt). Goście wysoko ocenili życzliwe i serdeczne przyjęcie z jakim spotkali się w naszej szkole. Spotkanie to było płaszczyzną wspólnego dzielenia się i wymianą doświadczeń w pisaniu i realizacji projektów.

Realizacja projektu #2 - Gródek nad Dunajcem

 

Realizując projekt "Z Internetem do Gródka" odbyliśmy szereg zajęć komputerowych, na których uczniowie wyszukiwali i przetwarzali informacje o innych Gródkach w Polsce. W wyniku takich zajęć próbowaliśmy nawiązać współpracę z trzema szkołami w polskich Gródkach. Niestety, na razie na naszą ofertę odpowiedzieli tylko uczniowie z Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem. Nawiązana współpraca zaowocowała wycieczką do nich.

 

W dniach 8, 9, 10 listopada 2007 roku, trzydziestu ośmiu uczniów naszej szkoły odbyło wycieczkę do Gródka nad Dunajcem. Byli to głównie uczniowie klas III, V i niektórzy chętni uczniowie z innych klas. Tam w Gródku, przyjęto nas bardzo serdecznie. Mieszkaliśmy w szkolnej świetlicy, stołowaliśmy się w szkolnej stołówce i miejscowej restauracji. Warunki były dobre, bo to bardzo nowoczesna i otwarta na gości szkoła. Tamtejsi uczniowie zorganizowali wieczór andrzejkowy i krótką dyskotekę. Wielu z nas wymieniło adresy e-mailowe, adresy domowe i numery telefonów. Również zwiedzaliśmy okolicę. Byliśmy przejazdem w Nowym Sączu, zwiedziliśmy Krynicę Górską, jeździliśmy kolejką linowo-szynową na Górę Parkową. Tam przeszliśmy krótki odcinek żółtym szlakiem górskim do tzw. Źródełka Miłości. W Krynicy zwiedziliśmy również starą pijalnię wód i muzeum malarza prymitywisty Nikifora.

 

Wszyscy zrobili fajne pamiątkowe zakupy dla swoich najbliższych i siebie. Byliśmy również w Rożnowie na zaporze wodnej, która jest jednocześnie elektrownią. W tych wszystkich miejscach jest bardzo, bardzo ładnie. Jednak najpiękniejsze były widoki na góry. Bardzo dużo emocji było podczas jazdy górskimi drogami podobnymi do serpentyny. Choć droga była długa i męcząca, to ta wycieczka na zawsze pozostanie nam w pamięci.

 

Sponsorami wycieczki byli: grantodawca projektu TP i UNDP d/s rozwoju, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku. Opiekę podczas wycieczki sprawowały: Alina Gościk, Wiesława Gryko, Maria Szatałowicz, Danuta Garkowska.


\"Gródek nad Dunajcem\" - (Prezentacja w PowerPoint) [3405.4 Kb]
[ 3405.4 Kb ]

Wiersze Anny Szewczyk (plik MS Word) [31.5 Kb]
[ 31.5 Kb ]

Realizacja projektu #1 - "M jak Miłość"

Wśród kilkunastu Gródków w Polsce jest taki jeden, szczególny Gródek. Jest to wirtualne miasteczko z serialu M-jak miłość. Realizując projekt Z Internetem do Gródka odwiedziliśmy i to miejsce. Udało się to głównie temu, że jesteśmy marzycielami, a marzenia wtedy się spełniają, kiedy się je ma.

 

Kronikarze projektu w ramach swoich zajęć stworzyli mapę Polskich Gródków, w której zawarli wszystkie informacje dotyczące miejscowości o nazwie Gródek. Wśród nich znalazł się wirtualny Gródek Mostowiaków. Webmasterzy wyszukali adresy e-mailowe reżyserów, aktorów i redaktora programowego serialu "M-jak miłość". Uczniowie z grupy edytorskiej napisali i wysłali list do producentów filmu i aktorów (między innymi do: Joanny Koroniewskiej, Przemysława Cypryańskiego, Anny Muchy). W listach tych opisali swoje marzenia i najważniejsze cele projektu. Ku radości wszystkich, w bardzo krótkim czasie przyszła odpowiedź drogą internetową. Pani redaktor programowa serialu Urszula Kondraciuk bardzo zainteresowała się naszą prośbą, ale tak dużej grupy na plan filmowy nie mogła zaprosić. W zamian zaproponowała udział w czacie internetowym na żywo w studio telewizyjnym na ul. Kazimierzowskiej 3 w Warszawie oraz występ w Kulisach serialu "M-jak miłość".

 

W dniu 17.X.2007 przyjechaliśmy do studia. Tam mieliśmy spotkanie z Panią redaktor programową, operatorami kamer i innymi osobami pracującymi przy powstawaniu filmu. Otrzymaliśmy szereg informacji o pracy w filmie, jego powstawaniu, o roli poszczególnych osób, sprzęcie jaki jest wykorzystywany przy produkcji i wiele innych ciekawostek. Wszyscy uczestnicy dostali serialowe gadżety i brali udział w loterii fantowej. Dwudziestu szczęśliwców wylosowało serialowe koszulki i plakaty. Zaraz po tym przyszła na spotkanie z nami aktorka Joanna Koroniewska. Jest ona odtwórczynią jednej z głównych ról serialu Małgosi Mostowiak. Zadaliśmy Pani bardzo wiele pytań, a od godziny 18.00 uczestniczyliśmy wraz z fanami Małgosi w czacie internetowym. Czat internetowy z Joanną Koroniewską trwał godzinę, w trakcie której my zadawaliśmy pytania na przemian z internautami. Po czacie, aktorka rozdawała autografy z osobistymi dedykacjami dla każdego z nas. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Potem zwiedzaliśmy studio, a w nim gabinet producenta serialu - Tadeusza Lampki. W tym gabinecie obejrzeliśmy kolekcje Wiktorów i innych nagród dla filmu. Pomieszczenie to jest wykorzystywane w filmie jako biuro serialowego Petera i Alicji. W trakcie wizyty mogliśmy podjadać łakocie, popijając sokami.

 

W tym dniu mogliśmy osobiście poznać pana redaktora telewizyjnego Macieja Dowbora, narzeczonego Joanny Koroniewskiej. Realizatorzy czatu zamieścili informacje i zdjęcia z naszego pobytu na swojej stronie internetowej www.m-jak-milosc.pl Pełni wrażeń wróciliśmy do naszego Gródka i czekaliśmy na "Kulisy serialu M-jak miłość". Emisja programu z naszym udziałem odbyła się 23.10.2007 roku. W wycieczce uczestniczył Wójt naszej Gminy p. Wiesław Kulesza i uczniowie klas III i V. Opiekunami były A. Gościk, W. Gryko, D. Garkowska.


"Gródek i M jak miłość" - (Prezentacja w PowerPoint)
[ 1932.8 Kb ]

(08-21.07.2007)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz z budżetu państwa w ramach Stowarzyszenia "Euroregionu Niemen".

BYŁO MIĘDZYNARODOWO I EKOLOGICZNIE

Minęły wakacje. Ten najpiękniejszy w 2007 roku dla dzieci okres, niektórym uczniom gródeckiej gminy zostanie w pamięci dzięki szczególnym okolicznościom. Tym, co pojechali na wypoczynek do Wielkiej Brzostowicy - zostały wspomnienia po dwutygodniowym pobycie w obozie wypoczynkowym "Orlonok". Jak spędzali wolny czas, opiszą i opowiedzą sami. Ci, co byli w Gródku - to zupełnie inna historia.

Kolonie i półkolonie - to dwie formy wypoczynku organizowane w Szkole Podstawowej w Gródku od czterech lat. Czas trwania jest identyczny, ale dotyczy innych uczestników. Systemem kolonijnym objęte są dzieci i młodzież z Republiki Białoruś, goszczące w Gródku corocznie od 2004 roku. Sale lekcyjne zostają przystosowane do całodobowego pobytu grupy, w szkole zapewnione są także bezpieczne i higieniczne warunki socjalne związane z realizowanym programem kolonii. Ponieważ jednym z głównych celów zamierzenia jest integracja młodych pokoleń Polski i Białorusi, do grupy przyjezdnych Białorusinów dołącza zawsze grupa uczniów miejscowych szkół w charakterze półkolonii. Przychodzą, odbywają planowe zajęcia, bawią się i odpoczywają, potem idą do domu i przychodzą następnego dnia.

W 2007 roku jeden z wystosowanych z Gminy Gródek wniosków o dotację z unijnych środków, dotyczył letniej wymiany kolonijnej dzieci i młodzieży. Projekt "Wspólnie w obronie przyrody - międzynarodowe warsztaty ekologiczne" uzyskał akceptację i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz z budżetu państwa w ramach Stowarzyszenia "Euroregionu Niemen".

Harmonogram kolonii, zrealizowanych w dniach od 8 do 21 lipca obejmował niezwykle ciekawe wydarzenia. Całość dotyczyła ekologii w różnych jej odcieniach. Najciekawsze uczestnikom okazały się oczywiście wycieczki: do Narwiańskiego Parku Narodowego, do Krajobrazowego Parku Puszczy Knyszyńskiej, do Parków Narodowych Białowieskiego i Biebrzańskiego.

W czasie wycieczki do Narwiańskiego Parku Narodowego dzieci w ramach kilkugodzinnego pobytu zwiedziły ekspozycję przyrodniczą w muzeum w Kurowie, przeszły z przewodnikiem ścieżką przyrodniczą, obserwowały teren z wieży widokowej, wzięły udział w zajęciach terenowych, gdzie oznaczały jakość wody na podstawie badań fizykochemicznych oraz indeksu biotycznego. Dodatkowo dzieci miały okazję zapoznać się z pięknym przypałacowym parkiem w Kurowie.

Wycieczka autokarowa do Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej obfitowała w ciekawostki przyrodnicze, historyczne i kulturowe województwa podlaskiego. Uczestnicy poznali przyrodę i ekologię tamtejszych lasów. W siedzibie PKPK uczyli się rozpoznawać różne gatunki roślin oraz zwierząt Puszczy Knyszyńskiej. Koloniści w "białym dworku" oraz w Muzeum Ikon w Supraślu zapoznali się z wielokulturowością regionu oraz jego historią.

Dużym przeżyciem dla dzieci było zwiedzenie twierdzy w Osowcu w czasie wycieczki do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Oprócz zwiedzania twierdzy uczestnicy kolonii poznali ciekawostki historyczne tego regionu, na ścieżce ekologicznej poznali różnice pomiędzy torfowiskiem wysokim i niskim, rozpoznawali rośliny bagienne, mieli okazję podziwiać piękno doliny Biebrzy oraz Narwi, zdobyli najwyższy szczyt Parku - Górę Strękową.

Podczas wycieczki autokarowej do Białowieskiego Parku Narodowego dzieci zwiedziły Muzeum Przyrodnicze w Białowieży, pobliski park, przeszły trasę 4 km do gospodarstwa pokazowego żubrów, zapoznały się z fauną i florą Parku, obejrzały przyrodniczą prezentację multimedialną. Na koniec uczestniczyły w ognisku z kiełbaskami w Pogorzałkach. I dzieci białoruskie i dzieci polskie wróciły zauroczone obejrzanymi pejzażami, nieznaną roślinnością, nauczone innego spojrzenia na świat przyrody przez przewodników i prelegentów prowadzących zajęcia warsztatowe. Spora część grupy białoruskiej zna dość dobrze język polski, w związku z tym nie było prawie bariery językowej w przyswajaniu nowych pojęć. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w warsztatach dotyczących badania czystości wody, rozpoznawania roślin, poznawania zwierząt.

Oprócz wycieczek uczestnicy projektu brali udział w warsztatach ekologicznych realizowanych w najbliższej okolicy. Odbywały się one pod kierunkiem zatrudnionych instruktorek, które zawodowo są nauczycielkami Szkoły Podstawowej w Gródku oraz leśników z zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Waliły. W czasie ich trwania uczestnicy zajęli się tematyką wody w gminie Gródek. Było badanie czystości wody, wypełnianie kart pracy, wykonanie plakatu o ochronie wody. W czasie warsztatów ekologicznych w Boryku dzieci zajęły się poznawaniem drzew, kalką kory, poznały sposoby ochrony lasów, gasiły pozorowany pożar. Po powrocie do szkoły wykonały prace plastyczne na temat: "Drzewo - mój przyjaciel". Równie ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe na pobliskiej łące, w czasie których koloniści uczyli się rozpoznawania roślin i owadów (metoda z ramką), porównywali nazwy białoruskie do nazw polskich, zapisywali spostrzeżenia, w międzyczasie wykonali bukiet z kwiatów. Warsztaty ekologiczne z internetem to forma w czasie, której uczestnicy zajęli się wyszukiwaniem informacji o parkach przyrodniczych, selekcją tych informacji i wykonaniem plakatów ukazujących daną wiedzę. Ostatnie z cyklu warsztaty ekologiczne były poświęcone gospodarce odpadami. Dzieci wykonywały prace przestrzenne z butelek plastikowych i makulatury, malowały farbami do szkła na pustych opakowaniach szklanych.

Zarówno uczestnicy kolonii, jak i półkolonii, chętnie bawili się w teatr. W czasie zajęć dzieci pracowały z tekstami, przygotowywały próby sytuacyjne i generalne, świetnie się bawiły szukając rekwizytów w najbliższym otoczeniu. Również zajęcia języka polskiego miały sporo z teatru, bo dzieci białoruskie, wspaniale posługując się językiem polskim, zaaranżowały np. inscenizację utworu Jana Brzechwy "Na straganie". Ponadto, w czasie tych zajęć powstała "Gazetka kolonijna", dzieci mówiły po polsku, poznawały polskie przysłowia. Dla odmiany zajęcia z języka białoruskiego skierowane były głównie w stronę dzieci polskich. Tematyka dotyczyła wiedzy o warunkach przyrodniczych naszego regionu z użyciem nazewnictwa w języku białoruskim. Wspólne z Białorusinami zabawy i śpiewanie piosenek ludowych zacieśniło integrację grupy.

Międzynarodowe dyskoteki dały kolonistom możliwość zaprzyjaźnienia się z miejscową młodzieżą bawiąc się przy rytmach muzyki polskiej, białoruskiej i rosyjskiej. Opiekunowie i zatrudniona ochrona zadbali szczególnie o bezpieczeństwo młodzieży, ale zwrócili także uwagę na kulturalne zachowanie, nie palenie papierosów i utrzymanie miłej, spokojnej atmosfery.

Wraz z upływem kolejnych dni kolonii udało się zauważyć bardzo pozytywne cechy dwunarodowej grupy. Dzieci chętnie przyswajały nową wiedzę, brały czynny udział w proponowanych zajęciach, wykazywały zaciekawienie nową sytuacją. W czasie ćwiczeń ruchowych Polacy i Białorusini zespolili się w grupie, a prowadzący mieli możliwość wprowadzania walorów wychowawczych dostosowanych do indywidualnych cech dzieci. Wielka różnorodność zabaw zachęciła uczestników do aktywnego wypoczynku, wprowadziła pogodny nastrój i dobre samopoczucie. Podczas nauki prostych układów gimnastycznych dało się zauważyć, że grupa po raz pierwszy wykonuje podobne ćwiczenia. Zupełnie inaczej uczestnicy kolonii reagowali na propozycję gry w piłkę siatkową czy nożną - umieli i chętnie grali w obie gry zespołowe. Z ogromnym zaciekawieniem spotkała się próbka gry w tenis ziemny- dla większości grających była to pierwsza styczność z tą dyscypliną sportu.

Poza zajęciami edukacyjnymi i sportowymi realizowanymi na sali gimnastycznej i boisku szkolnym koloniści mieli możliwość skorzystać z innego rodzaju ruchu. Początkowo, zanim pogoda się poprawiła, trwała praca nad tężyzną fizyczną młodych ludzi, a pracą tą kierował zatrudniony w charakterze instruktora ratownik wodny. Potem nastały upały i wszystkie możliwe wolne chwile dzieci spędzały nad pobliskim zalewem w Zarzeczanach. Uczyły się pływać albo po prostu pluskały się w wodzie. Korzystając z pilnego nadzoru sympatycznego ratownika kształciły nawyki bezpiecznego obcowania z wodą.

Kolonie były bogate w ludzi i wydarzenia. Dokumentacja w postaci przepięknych zdjęć, plakatów, kart pracy, rysunków, malowanych słoiczków i innych wytworów dzieci oddaje tylko część wysiłku, jaki pomimo okresu kanikuły włożyli w realizację projektu jego uczestnicy. Próbą podsumowania wymiany kolonijnej może być cytat. Jeden z białoruskich uczestników kolonii w chwili refleksji napisał:

"Dla towo sztoby priroda stała krasiwieje, jejo nużno zaszcziszczać. Nielzia brosać na ulice musor, wiedź dla musora sdiełali musorki. Nie nużno łamać dierewja, razburać gniozda ptic, boleje redkije widy rastienij i żiwotnych nużno zaszcziszczać ot okrużajuszczej sriedy, wiedź inogda priroda sama winowata w gibieli rastienij. Nielzia zagrazniać rieki, oziora, okieany."

Koordynator projektu, WIERA TARASEWICZ

(15.10.2005 - 14.10.2006)

Projekt Szkoła Marzeń to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. Projekt został przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są:

 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

W wyniku naboru zostały wybrane szkoły wiejskie, które otrzymają dotację finansową w wysokości do 88.000,00 zł (zależną od wielkości szkoły) na planowane przez siebie działania w okresie 15 października 2005 do 14 października 2006.

W ramach projektu wszystkich wymienionym wyżej rodzajom szkół zostanie udzielona pomoc w tworzeniu programów rozwojowych oraz w postaci dotacji na realizację projektów mających wyrównywać i zwiększać szanse edukacyjne dzieci. Dotacje w wysokości do 88.000,00 zł otrzymały 443 szkoły z całej Polski, w tym nasza szkoła. W czasie wakacji nauczyciele naszej szkoły pracowali nad tworzeniem projektu "Szkoła Marzeń - Odkrywamy nasz świat na nowo". Efektem ich pracy było uzyskanie dotacji, dzięki której oferta szkoły powiększyła się o 19 dodatkowych kół zainteresowań.

(11-22 lipiec 2005)

Cele projektu:

 • wymiana międzynarodowa młodzieży ze szkół z gminy Gródek i rejonu Brzostowica w Republice Białoruś
 • stworzenie możliwości nawiązania kontaktów młodzieży i dzieci z obu regionów, poprzez międzynarodową wymianę oraz propagowanie i udostępnianie wiedzy na temat kultur regionu przygranicznego

W ramach realizacji projektu przeprowadzono wiele działań:

 • w planowanej wymianie wzięło udział 36 uczniów i 4 opiekunów ze szkół z zaprzyjaźnionych gmin, w tym: 18. dzieci + 2. opiekunów z Białorusi, jako koloniści i 18. + 2. opiekunów z Polski, uczestniczących w wymianie w formie półkolonii w Gródku
 • udział uczestników projektu był bezpłatny
 • poza projektem w wymianie wzięło udział 18. dzieci i 2. opiekunów z Gródka, grupa ta wyjechała na Białoruś, gdzie miała zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i organizacje czasu wolnego
 • codzienne zajęcia, zgodne z ustalonym wcześniej harmonogramem były przygotowywane i organizowane przez zatrudnionych instruktorów z udziałem osób wspomagających
 • nocleg i dzienny pobyt uczestników wymiany był organizowany w dostosowanych do tego salach Szkoły Podstawowej w Gródku
 • podsumowaniem wymiany międzynarodowej był występ dla mieszkańców gminy Gródek, podczas obchodów święta Gródka
 • w przedstawieniu brały udział dzieci uczestniczące w półkoloniach oraz grupa wyjeżdżająca na Białoruś

(wrzesień 2002 - czerwiec 2003)

Szkoła Podstawowa w Gródku wzięła udział w akcji "Szkoła z klasą". Została ona zorganizowana pod patronatem Prezydenta RP przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do akcji włączyli się nauczyciele, uczniowie i rodzice naszej szkoły. Podzieliliśmy się na zespoły i realizowaliśmy poszczególne zadania. W efekcie naszej pracy szkoła uzyskała tytuł "Szkoły z klasą".

SCAL działa w SP Gródek od 2000 roku.

Jego celem jest nadanie sprawom edukacji właściwej rangi, zapewnienie szkole odpowiednich środków finansowych oraz kompetencji zawodowych nauczycielom, a przez to wzrost prestiżu szkoły w środowisku. SCAL skupia nauczycieli, współpracuje z miejscowym domem kultury, parafią, "Caritasem" i innymi instytucjami. Przy realizacji projektów wspólnie z dorosłymi pracują również uczniowie naszej szkoły.

Jednym z większych sukcesów SCAL w Gródku jest utworzenie 12.06.2001 roku Szkolnego Klubu Wolontariatu. Wśród chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy innym znaleźli się nauczyciele, osoby duchowne przedstawiciele straży granicznej i policji, młodzież szkolna pracownicy "Caritas" i GOPS-u, leśnicy i inni. Do niewątpliwych osiągnięć wolontariuszy można zaliczyć:

 • udział w akcji na rzecz powodzian
 • akcja "O uśmiech dziecka"
 • pozyskiwanie środków z fundacji pozarządowych na zajęcia edukacyjne i działalność dydaktyczną
 • organizowanie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych

SCAL w Gródku zgłosił projekt pt. "Europejskie migracje" na konkurs "Europa na cztery ręce" organizowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Na realizację zadań szkoła otrzymała 6.900,00 zł. Sukcesem zakończyła się również realizacja projektu "Bezpieczna gmina", który przyniósł dotację w kwocie 8.000,00 zł na działania poprawiające bezpieczeństwo w szkole i na ulicy. Szkoła realizowała także projekt pt. "Pitagoras i zielony las", na realizację którego Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie przyznała dotację w wysokości 15.200,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył szkole kwotę 1.000,00 zł na zorganizowanie I Rodzinnego Festynu Ekologicznego. Uzyskane środki finansowe wzbogaciły lokalne środowisko, a wspólne działania wzmocniły więzi międzyludzkie.

(lipiec 2001 - czerwiec 2002)

Cele projektu:

cykl działań propagujących wiedzę o krajach Unii Europejskiej, pobudzających aktywność wokół problemów lokalnych związanych z integracją europejską. Projekt był kierowany do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, rodziców, do członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Gródek, przedstawicieli samorządu. Był on realizowany przez Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum w Gródku, Gródecki Ośrodek Kultury. Szkoła Podstawowa wystąpiła w charakterze jednostki SCAL.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono wiele działań:

 • gry i zabawy o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkoły podstawowej - klasy I-III
 • gry terenowe - turniej o UE dla uczniów gimnazjum
 • Święto Szkoły pod hasłem "Integracja Polski z Unią Europejską" (konkursy, zaproszenie delegacji z zaprzyjaźnionych szkół, wystawy tematyczne)
 • "Półtorej dekady z Unią Europejską" - konkurs wiedzy i technicznych umiejętności o krajach UE dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum podczas ferii zimowych
 • konkurs fotograficzny dla wszystkich chętnych pt. "Wchodzimy do Unii, a naszym bogactwem jest przyroda"
 • koncert lokalnych zespołów młodzieżowych "My w świecie Europy"
 • gminna impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, organizowana w ramach obchodów Dni Gródka, tym razem pod hasłem "Integracja z UE"
 • stworzenie Punktu Informacyjnego o UE dla miejscowej ludności
 • zorganizowanie cyklu prelekcji i szkoleń na temat edukacji europejskiej prowadzonych przez pracowników szkół wyższych z Białegostoku
 • szkolny konkurs na ulotkę "My a Unia Europejska"
 • promocja gminy na stronie internetowej, konkurs "Edukacja europejska w naszej gminie"

(maj - czerwiec 2003)

Projekt został zrealizowany w formie imprezy ogólnospołecznej mający na celu aktywizację całej lokalnej społeczności wokół działań na rzecz ochrony środowiska przygranicznego Podlasia.

Oczekiwane efekty:

wzrost wiedzy na temat negatywnych skutków ekologicznych dzikich wysypisk, rozwój emocjonalnego, osobistego stosunku mieszkańców gminy oraz przyjezdnych turystów do otaczającej przyrody, likwidacja dzikich wysypisk śmieci we współpracy z Urzędem Gminy i Nadleśnictwem Waliły.

W trakcie realizowania zostały przeprowadzone następujące działania:

 • ankieta obejmująca swym zakresem tematycznym między innymi problemy gospodarowania odpadami w domu, spis dzikich wysypisk śmieci
 • mini konkurs teatralno - inscenizacyjny na skecz ekologiczny przedstawiający problemy związane z zanieczyszczaniem wód, powietrza i gleby
 • konkurs plastyczny pt. "By razem powstrzymać lawinę śmieci"

Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych były prezentowane różnorodne prace uczniów, dotyczące głównie ochrony środowiska. Jeden z kącików dotyczył twórczości dziecięcej, gdzie prezentowane były różnorodne kolorowe rysunki i teksty autorstwa dzieci z klas I-III. Ciekawie prezentował się kącik z mini-muzeum regionalnym, w których zgromadzono przedmioty używane dawniej na wsiach.

(styczeń - grudzień 2002)

Cele projektu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • zagospodarowanie czasu wolnego, spędzanego przez uczniów poza lekcjami

Wykorzystując walory przyrodnicze Ziemi Gródeckiej realizowano poszczególne zadania projektu:

 • zorganizowane zostały liczne wycieczki dla uczniów naszej szkoły, m. in. do Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Tykocina, Osowca i Biebrzańskiego Parku Narodowego, Skansenu Wsi w Jurowcach, dużego gospodarstwa w Gródku, Białowieskiego Parku Narodowego
 • przeprowadzono rajdy: pieszy na trasie Gródek-Zubry-Mostowlany i rowerowy na trasie Gródek-Michałowo
 • uczniowie uczestniczyli w badaniach wód lokalnych
 • w szkole dział dyskusyjny "Klub Ekofilmowca"
 • konkurs ekologiczny dla klas I-III
 • gry i zabawy połączone z rywalizacją, zajęcia warsztatowe o tematyce matematyczno-przyrodniczej

(wrzesień 2003 - kwiecień 2004)

Cele projektu:

 • dążenie do zwiększenia liczby uczniów uczących się języka białoruskiego
 • rozwijanie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
 • integracja środowiska szkolnego poprzez wspólne atrakcyjne spędzanie czasu dzieci różnych szkół
 • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie

W ramach realizacji projektu zaplanowano cykl kilku "Spotkań" odbywających się w szkole i poza nią, z udziałem dzieci, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.

 • Spotkanie z rodzicami, dziećmi i nauczycielami
 • Wieczór z folklorem i kuchnią białoruską
 • Spotkanie Bożonarodzeniowe
 • Zabawa w teatr
 • Plener malarski u Leona Tarasewicza
 • Impreza otwarta "My jeszcze sustreniemsia"

(lipiec 2000 - czerwiec 2001)

Cel projektu:

Aktywizacja środowiska szkolnego, zakładająca współpracę pomiędzy szkołą i środowiskiem lokalnym. Przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu uczniowie i nauczyciele podjęli się szeregu działań zmierzających do ukształtowania i rozwoju prospołecznych zachowań uczniów i nauczycieli: wychowanie mające na celu lepszą komunikację, szacunek dla wartości, tolerancję i samorefleksję.

 • zacieśnienie współpracy z władzami gminy i instytucji z naszego terenu
 • udział w festynach ludowych
 • zawody sportowe uczniów i przedstawicieli instytucji i władz gminy
 • warsztaty dla rodziców na temat przemocy
 • integracja dzieci i młodzieży różnych środowisk i kultur
 • akcje charytatywne na rzecz dzieci z domów dziecka
 • aktywny udział uczniów w programach prewencyjnych
 • wzmacnianie współodpowiedzialności za mienie szkolne, wspólne prace uczniów, nauczycieli i rodziców na rzecz szkoły
 • konkursy plastyczne na temat zapobiegania przemocy
 • Tydzień Praw Dziecka - zorganizowanie obchodów rocznicy podpisania Konwencji Praw Dziecka


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~