Biblioteka szkolna zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku do wzięcia udziału w konkursie literackim

ph. „BAJKA O BIBLIOTECE”.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie bajki, baśni lub legendy o bibliotece szkolnej, publicznej lub o bibliotece domowej.

Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 30 października.