REGULAMIN Międzyszkolnego Konkursu

Piosenki Walentynkowej

Miłość niejedno ma imię” w Gródku

Organizator: Szkoła Podstawowa w Gródku: Cezary Kunda, Małgorzata Wirkowska

Cel konkursu:

 • stworzenie dzieciom i młodzieży nowej atrakcyjnej formy Dnia Zakochanych,

 • tworzenie warunków do wyszukiwania i prezentacji młodych talentów wokalnych,

 • popularyzacja piosenek o ogólnie pojętej miłości do ludzi-do kolegów, koleżanek, członków rodziny i bliskich.

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas 0- III

 • uczniowie klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział soliści

 • każdy uczestnik powinien przesłać do Organizatora nagranie jednej wybranej piosenki wraz z następującymi informacjami:

– imię i nazwisko wykonawcy

-numer telefonu

-adres zamieszkania

-zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: malgorzatawirkowska@gmail.com do dnia 15 lutego 2022 r.

Materiały prosimy przesyłać jako link do nagrania video zamieszczonego na serwisie YouTube (formatMP4) lub w formie pliku video , bądź wstawić na swojej klasie w zadaniach w temacie Konkurs Piosenki Walentynkowej

Kryteria oceny wykonawców:

 • Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny wykonawców wg. następujących kryteriów: intonacja, warunki głosowe, dykcja, dobór repertuaru zgodny z celem Konkursu, interpretacja, ruch sceniczny, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia organizacyjne

 • Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora do 20 lutego 2022 r.
 • Nagrodzone prezentacje zostaną umieszczone na mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Organizatora
 • Uczestnicy prezentują jedną piosenkę
 • Zgłoszenie udziału jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie materiału audio-wizualnego z konkursu w mediach społecznościowych i stronie internetowej Organizatora
 • udział w konkursie stanowi akceptację niniejszego regulaminu

Nagrody:

 • laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz upominki, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy za udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Walentynkowej.

 • Zostaną przyznane po trzy nagrody w kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia