20.04.2023 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbył się Międzyszkolny Konkurs „Świat jest tak wielki, że wszystko jest szczegółem” – twórczość Wisławy Szymborskiej. Konkurs miał na celu popularyzowanie poezji naszej laureatki Nagrody Nobla, rozbudzanie pasji, zachęcanie do wystąpień publicznych. Miło nam donieść, że jury  – pani Katarzyna Węcławska – kierownik filii nr 3 Książnicy Podlaskiej, pani Justyna Godlewska – Kruczkowska – aktorka i pan Paweł Szymański – aktor, kompozytor, pedagog, w kategorii wokalnej I miejsce przyznało Filipowi Korolczukowi. W konkursie pięknego czytania wyróżnienie otrzymała Bianka Bernatowicz. Uczniów do konkursu przygotowywały Halina Mojsiejewicz – Gołub i Irena Matysiuk. Konkurs przebiegał pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.