Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy – zajęcia 4

Nasi uczniowie podczas zajęć na Uniwersytecie w Białymstoku
MUP – zajęcia IV ????????