ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307986 / dziś: 4 / teraz: 3


Dokumenty szkolneStatut Szkoły Podstawowej w Gródku

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Zasady zachowania się ucznia w czasie lekcji online


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Gródku


Procedury korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Gródku

Program Wychowawczo - Profilaktyczny


Harmonogram imprez, uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2020/2021


Roczny plan pracy Szkoły Podstawowej 


Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej obowiązujący od roku szkolnego 2021/2022


Procedura dotycząca organizacji roku szkolnego 2020/2021 w okresie trwającej pandemii Covid-19 


Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego


Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Gródku


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców


Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Szkoły Podstawowej w Gródku


Pielęgniarka szkolna


Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników

Regulamin przyznawania stypendium


Szkolna procedura wydawania opinii o uczniu


System Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Gródku 


Szkolny Program Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie” Zespołu Szkół w Gródku

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Regulamin wycieczek szkolnych                                                                                                                     


SYSTEMY OCENIANIA z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej w GródkuErasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~