ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307985 / dziś: 3 / teraz: 2


Grono pedagogiczne 


 

 

Nauczyciele  pracujący w roku szk. 2020/2021 w Szkole Podstawowej 

im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku:  

 

Nazwisko i imię

Przedmiot

Abramowicz Maria

ed. wczesnoszkolna,  gimnastyka korekcyjna

    Artemiuk Emilia

nauczyciel świetlicy

Bielawska Ewa

pedagog/ wdżwr /dor. zawod. /zaj.rew.- wychow.

Garkowska Danuta

wicedyrektor / nauczyciel świetlicy

Gąsowska Bożena

ed. wczesnoszkolna

Giegiel Krystyna

nauczyciel biblioteki

Gościk Alina

wf/terapia pedagogiczna/zaj.rew. wychow.

Greś Elżbieta

język polski

Grycuk Anna

dyrektor

  Grześ Anna

język białoruski

Gwizdak Anna

j.polski/terapia pedagogiczna

Ignatowicz Halina

matematyka

    Jakimiuk Kamila

matematyka

Jaroszuk Monika

przyroda/biologia/chemia

Januszkiewicz Elżbieta

plastyka

Józwowicz Marcin

wychowanie fizyczne

    Kamieńska Grażyna

edukacja dla bezpieczeństwa / nauczyciel świetlicy

Karpiuk Aleksander

historia /geografia / WOS

Klimkiewicz Krystyna

j. rosyjski

Klimowicz Ewa

ed. wczesnoszkolna

    Kokieć Katarzyna

zajęcia rew. – wychow. / nauczyciel świetlicy

Kondratowicz Anna

nauczyciel biblioteki

Kondrusik Małgorzata

ed. wczesnoszkolna / wdżwr

Konończuk Barbara

nauczyciel wspomagający/zaj.rew. - wychow.

Ks. Jakimiuk Sławomir

rel. prawosławna

Ks. Kochanowski Stanisław

rel. katolicka

Kunda Cezary

muzyka

Lech Iwona

j.polski/historia/ terapia pedagogiczna

Łukoszyk Ilona

biologia

Lisowska Alicja

j. angielski

Matysiuk Irena

język polski/zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

Mojsiejewicz Gołub Halina

j. polski

Mukosiej Barbara

ed. wczesnoszkolna

Naliwajko Irena

j. polski/logopedia/ zaj. rew. - wych.

Ostapczuk Ewelina

psycholog

Ostapczuk Joanna

rel. prawosławna/zajęcia rozw. komp. emocj. – społ.

    Półtorak Andrzej

technika

Romańczuk Elżbieta

j. białoruski/historia

Sac Ewa

nauczyciel świetlicy

Sawicki Eugeniusz

wychowanie fizyczne

Siegieńczuk Anna

informatyka/logopedia

Soroczyńska Jolanta

fizyka

Szatałowicz Emilia

j. angielski

Trochimczyk Anna

nauczyciel świetlicy

Wirkowska Małgorzata

rel. katolicka/ n-l świetlicy/wf

Zarecka Aleksandra

j. angielski

Zielińska Ewa

ed. wczesnoszkolna

Żugaj Teresa

geografia

 

 

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2020/2021

  

 

kl. Ia – Ewa Klimowicz

kl. Ib – Bożena Gąsowska

kl. IIa – Maria Abramowicz

kl. IIb – Ewa Zielińska

kl. IIIa - Małgorzata Kondrusik

kl. IIIb - Barbara Mukosiej

kl. IVa – Alina Gościk

kl. IVb – Monika Jaroszuk

kl. Va – Iwona Lech

kl. VIa – Elżbieta Romańczuk

kl. VIb – Emilia Szatałowicz

kl. VIc – Elżbieta Bielawska

kl. VIIa – Krystyna Klimkiewicz

kl. VIIb - Anna Siegieńczuk

kl. VIIc - Anna Gwizdak

kl. VIIIa - Halina Ignatowicz

kl. VIIIb - Elżbieta Greś


 

 

 

Nauczyciele  pracujący w roku szk. 2019/2020 w Szkole Podstawowej 

im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku:  

Nazwisko i imię

Przedmiot

Abramowicz Maria

ed. wczesnoszkolna,  gimnastyka korekcyjna

    Artemiuk Emilia

nauczyciel świetlicy

Bielawska Ewa

pedagog/ wdżwr /dor. zawod. /zaj.rew.- wychow.

Garkowska Danuta

wicedyrektor / nauczyciel świetlicy

Gąsowska Bożena

ed. wczesnoszkolna

Gąsowska Ewa

nauczyciel świetlicy

Giegiel Krystyna

nauczyciel biblioteki

Gościk Alina

wf/terapia pedagogiczna/zaj.rew. wychow.

Grycuk Anna

dyrektor

  Grześ Anna

język białoruski

Gwizdak Anna

j.polski/terapia pedagogiczna

Ignatowicz Halina

matematyka

    Jakimiuk Kamila

matematyka

Jaroszuk Monika

przyroda/biologia/chemia

Januszkiewicz Elżbieta

plastyka

Józwowicz Marcin

wf/ gim.korekcyjna

    Kamieńska Grażyna

edukacja dla bezpieczeństwa / nauczyciel świetlicy

Karpiuk Aleksander

historia /geografia / WOS

Klimkiewicz Krystyna

j. rosyjski/ gimnastyka korekcyjna

Klimowicz Ewa

ed. wczesnoszkolna

    Kokieć Katarzyna

zajęcia rew. – wychow. / nauczyciel świetlicy

Kondratowicz Anna

nauczyciel biblioteki

Kondrusik Małgorzata

ed. wczesnoszkolna / wdżwr

Konończuk Barbara

nauczyciel wspomagający/zaj.rew. - wychow.

Ks. Jakimiuk Sławomir

rel. prawosławna

Ks. Kochanowski Stanisław

rel. katolicka

Kunda Cezary

muzyka

Lech Iwona

j.polski/historia/ terapia pedagogiczna

Łukoszyk Ilona

biologia

Malewska Alicja

j. angielski

Matysiuk Irena

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

Mojsiejewicz Gołub Halina

j. polski

Mukosiej Barbara

ed. wczesnoszkolna

Naliwajko Irena

j. polski/logopedia/ zaj. rew. - wych.

Ostapczuk Ewelina

psycholog

Ostapczuk Joanna

rel. prawosławna/logopedia/socjoterapia

    Półtorak Andrzej

technika

Radziewicz Anna

matematyka

Romańczuk Elżbieta

j. białoruski/historia

Sawicki Eugeniusz

wychowanie fizyczne

Siegieńczuk Anna

informatyka/logopedia

Soroczyńska Jolanta

fizyka/informatyka

Sowa Emilia

j. angielski

Trochimczyk Anna

nauczyciel świetlicy

Wirkowska Małgorzata

rel. katolicka/ n-l świetlicy/wf

Zarecka Kondratiuk Aleksandra

j. angielski

Zielińska Ewa

ed. wczesnoszkolna

Żugaj Teresa

geografia

 

 

 

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2019/2020

 

kl. Ia – Maria Abramowicz

kl. Ib – Ewa Zielińska

kl. IIa - Małgorzata Kondrusik

kl. IIb - Barbara Mukosiej

kl. IIIa - Bożena Gąsowska

kl. IIIb - Ewa Klimowicz

kl. IVa – Iwona Lech

kl. Va – Elżbieta Romańczuk

kl. Vb – Emilia Sowa

kl. Vc – Barbara Konończuk

kl. VIa – Krystyna Klimkiewicz

kl. VIb - Anna Siegieńczuk

kl. VIc - Anna Gwizdak

kl. VIIa - Halina Ignatowicz

kl. VIIb - Elżbieta Greś

kl. VIIIa - Monika Jaroszuk

kl. VIIIb - Alina Gościk

  

 

Nauczyciele  pracujący w roku szk. 2018/2019 w Szkole Podstawowej 

im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku: 


Nazwisko i imię

Przedmiot

Abramowicz Maria

ed. wczesnoszkolna,  gim. korekcyjna

Bajgus Waldemar

edukacja dla bezpieczeństwa

Bielawska Elżbieta

matematyka

Bielawska Ewa

pedagog/ wdżwr /dor. zawod. /zaj.rew.-wychow.

Garkowska Danuta

wicedyrektor/nauczyciel świetlicy

Gąsowska Bożena

ed. wczesnoszkolna

Gąsowska Ewa

nauczyciel świetlicy

Giegiel Krystyna

nauczyciel biblioteki

Gościk Alina

wf/terapia pedagogiczna/zaj.rew.wychow.

Grycuk Anna

dyrektor

  Grześ Anna

język białoruski

Gwizdak Anna

j.polski/terapia pedagogiczna

Ignatowicz Halina

matematyka

Jaroszuk Monika

przyroda/biologia/chemia

Józwowicz Marcin

wf/ gim.korekcyjna

Karpiuk Aleksander

historia/ WOS

Klimkiewicz Krystyna

j. rosyjski/ gim.korekcyjna

Klimowicz Ewa

ed. wczesnoszkolna

Kondratowicz Anna

nauczyciel biblioteki

Kondrusik Małgorzata

ed. wczesnoszkolna / wdżwr

Konończuk Barbara

nauczyciel wspomagający/zaj.rew. - wychow.

Koronkiewicz-Roszko Monika

doradztwo zawodowe

Ks. Jakimiuk Sławomir

rel. prawosławna

Ks. Kochanowski Stanisław

rel. katolicka

Kunda Cezary

muzyka/świetlica

Lech Iwona

j.polski/historia/ terapia pedagogiczna

Łukoszyk Ilona

biologia

Malewska Alicja

j. angielski

Matysiuk Irena

j.polski/terapia pedagogiczna

Mojsiejewicz Gołub Halina

j.polski

Mukosiej Barbara

ed. wczesnoszkolna

Naliwajko Irena

j.polski/logopedia/ zaj. rew. - wych.

Ostapczuk Ewelina

psycholog

Ostapczuk Joanna

rel.prawosławna/logopedia

Radziewicz Anna

nauczyciel świetlicy

Romańczuk Elżbieta

j.białoruski/historia

Sawicki Eugeniusz

wychowanie fizyczne

Siegieńczuk Anna

zaj. komputerowe/logopedia

Soroczyńska Jolanta

fizyka/informatyka

Sowa Emilia

j.angielski

Szerenos Lila

nauczyciel świetlicy

Trochimczyk Anna

nauczyciel świetlicy

Wakulewska Barbara

plastyka/technika

Wirkowska Małgorzata

rel.katolicka/n-l świetlicy/wf

Zarecka Kondratiuk Aleksandra

j.angielski

Zielińska Ewa

nauczyciel świetlicy

Żugaj Teresa

geografia

Wychowawstwo w klasach w roku szkolnym 2018/2019


kl. Ia - Małgorzata Kondrusik

kl. Ib - Barbara Mukosiej

kl. IIa - Bożena Gąsowska

kl. IIb - Ewa Klimowicz

kl. IIIa - Maria Abramowicz

kl. IVa - Elżbieta Romańczuk

kl. IVb - Emilia Sowa

kl. IVc - Elżbieta Bielawska, Barbara Konończuk

kl. Va - Małgorzata Wirkowska

kl. Vb - Anna Siegieńczuk

kl. Vc - Anna Gwizdak

kl. VIa - Halina Ignatowicz

kl. VIb - Elżbieta Greś

kl. VIIa - Monika Jaroszuk

kl. VIIb - Alina Gościk

kl. VIIIa - Iwona Lech

kl. VIIIb - Krystyna Klimkiewicz

kl. IIIA G - Irena Naliwajko

kl. IIIB G - Joanna Ostapczuk 

Debiut chóru nauczycieli ART HARADOK - "Wieczór Kolęd" 23 stycznia 2015 roku w GCK w Gródku.[ 97733.4 Kb ]

MEDALE DLA NAUCZYCIELI

15 października 2012r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyły się Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pan Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski, Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski, Pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty i Pani Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty wręczyli nauczycielom zasłużonym dla podlaskiej edukacji odznaczenia państwowe, medale i nagrody.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę uhonorowano Halinę Popławską, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano Alinę Gościk.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono Bożenę Gąsowską.

 


Nauczyciele przyczynili się do sukcesu sportowego naszej gminy


22 maja 2015r. w Tykocinie odbyła się XII Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego.  Celem sportowych zmagań była  popularyzacja i rozwój kultury fizycznej wśród radnych, pracowników samorządowych oraz mieszkańców powiatu białostockiego, promocja zdrowego stylu życia oraz wyłonienie reprezentacji Powiatu na Wojewódzką Olimpiadę Samorządową.  Do rywalizacji przystąpiło 12 gmin: Suraż, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Gródek oraz reprezentacja  Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Spartakiada obejmowała aż 21 konkurencji w tym: trójbój władz, piłkę nożną mężczyzn, lekkoatletykę, blok rekreacyjny oraz piłkę siatkową. Spośród trzynastu startujących drużyn, reprezentacja z Gródka (radni, pracownicy samorządowi i pracownicy jednostek podległych samorządowi, w tym po raz kolejny nauczyciele naszej szkoły  p. Alina Gościk i p. Marcin Józwowicz) w generalnej klasyfikacji zajęła wysokie IV miejsce.

 

 

http://www.powiatbialostocki.pl/index.php/ogolne/1125-xii-spartakiada-powiatu-bialostockiego


Szkolenie dla nauczycieli "Otwarte drzwi do kultury"Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~