ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307987 / dziś: 5 / teraz: 3


Szkoła marzeń(15.10.2005 - 14.10.2006)

Projekt Szkoła Marzeń to pomysł na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów ze szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej społeczności i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty. Projekt został przyjęty do finansowania przez Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Program finansowany jest z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Środki krajowe pochodzą z budżetu państwa, środki wspólnotowe - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi organizatorami Szkoły Marzeń są:

  • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

W wyniku naboru zostały wybrane szkoły wiejskie, które otrzymają dotację finansową w wysokości do 88.000,00 zł (zależną od wielkości szkoły) na planowane przez siebie działania w okresie 15 października 2005 do 14 października 2006.

W ramach projektu wszystkich wymienionym wyżej rodzajom szkół zostanie udzielona pomoc w tworzeniu programów rozwojowych oraz w postaci dotacji na realizację projektów mających wyrównywać i zwiększać szanse edukacyjne dzieci. Dotacje w wysokości do 88.000,00 zł otrzymały 443 szkoły z całej Polski, w tym nasza szkoła. W czasie wakacji nauczyciele naszej szkoły pracowali nad tworzeniem projektu "Szkoła Marzeń - Odkrywamy nasz świat na nowo". Efektem ich pracy było uzyskanie dotacji, dzięki której oferta szkoły powiększyła się o 19 dodatkowych kół zainteresowań.


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~