ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 307987 / dziś: 5 / teraz: 3


Szkolny kalendarzHarmonogram imprez, uroczystości i ważnych wydarzeń szkolnych

w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich w Gródku

w roku szkolnym 2019/2020

 

  1. Imprezy i uroczystości

 

Lp.

uroczystość/impreza

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

 

2września 2019

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor : A. Gościk, M Jaroszuk, H. Ignatowicz, A. Karpiuk, B. Wakulewska , I. Lech

2.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13/16 października 2019

 

Dyrektor, wicedyrektor, Ewa Bielawska, B. Wakulewska, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk

3.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych SP

październik/ listopad 2019

Dyrektor, wicedyrektor, M. Abramowicz, E. Zielińska, SU, A. Malewska

4.

Święto Szkoły podstawowej pod hasłem:

Bajkowa szkoła ”

8 listopada 2019

dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, wychowawcy klas, M. Abramowicz, E. Zielińska, E. Romańczuk, A. Gościk

5.

Święto Niepodległości pt.:”……………….”- apel , przemarsz, złożenie kwiatów

-troska o mogiły, składanie kwiatów na grobie Patronów Szkoły, w Piereciosach

11 listopada 2019

Dyrektor, wicedyrektor, C. Kunda, A. Karpiuk, I. Lech, H. Ignatowicz, K. Klimkiewicz, E. Romańczuk , E. Greś, B. Gąsowska, E. Klimowicz

6.

Choinka szkolna, Dzień Babci i Dzień Dziadka

? stycznia 2020

wicedyrektor, n-le kl.I-III, K. Kokieć, B. Gąsowska, rodzice,

7.

Bal charytatywny

luty 2020

D.Garkowska, E. Zielińska, B. Konończuk, i pozostali wszyscy n-le SP w Gródku

8.

Święto Konstytucji 3Maja. Dzień flagi RP

/maj 2020

 

A.Karpiuk, E. Greś, E. Romańczuk, I. Lech

10

Majówka- piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

1 czerwca 2020

wicedyrektor, pedagog, n-le kl. I-III, A. Gościk, M. Jaroszuk, wychowawcy klas, n-le wf

11.

Dzień wychowawcy

1czerwca 2020

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, n-le,

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020

Dyrektor, wicedyrektor, A. Karpiuk, A. Gościk, M. Jaroszuk, K. Klimkiewicz, H. Ignatowicz, C. Kunda

 


Wydarzenia szkolne

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna/ forma

1.

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP i G, wybór opiekuna SU G

 

 

wrzesień 2019

 

 

w trakcie zajęć- przerwy

H. Ignatowicz, K. Klimkiewicz, dyrektor, wicedyrektor

2.

Spotkania z policjantem- profilaktyka bezpieczeństwa na drogach

wrzesień 2019

 

w trakcie zajęć- w klasach

wicedyrektor, pedagog, psycholog, wychowawcy klas, n-le świetlicy,

3.

 

Dzień poradnictwa zawodowego

marzec 2020

Ewa Bielawska,E. Ostapczuk,

D. Garkowska, wychowawcy klas

4.

Sprzątanie Świata

wrzesień 2019

wicedyrektor, wychowawcy klas

5.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek szkolnych

październik 2019

K. Giegiel, A. Kondratowicz, wychowawcy klas

5.

Imprezy i zawody sportowe:

-Turniej z okazji 20-lecia UKS Gródek

-Europejska Olimpijka Sportowa w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu

 

 

wrzesień/październik

E. Sawicki, wicedyrektor, pedagog, psycholog, n-le, wf-u,

A. Gościk, M. Wirkowska, M. Kondrusik

 

6.

Dzień kultury rosyjskiej

listopad 2019

E. Sowa, B. Gąsowska, E. Romańczuk, K. Klimkiewicz, A. Malewska

 

7.

Szkolne konkursy przedmiotowe

listopad2019 –marzec2020

dyrektor, wicedyrektor, n-le

8.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

cały rok szkolny

 

K. Giegiel, A. Kondratowicz , M. Abramowicz, E. Zielińska, B. Gąsowska

9.

Konkursy wewnątrzszkolne:

- Konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, egzamin na Kartę rowerową,

- konkurs j. angielskiego

-konkurs „Pięknego czytania”

-konkurs recytatorski

-konkurs j. Angielskiego / kl. 3ab

 

 

 

 

październik 2019

marzec 2020

maj 2020

wicedyrektor, n-le,

 

 

E. Sowa,

A. Kondratowicz, K. Giegiel

A. Kondratowicz, K. Giegiel

A. Malewska

10.

Apele:

-apel profilaktyczny/

-Dzień Bezpiecznego Internetu

-Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

-Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

grudzień 2019

 

 

wicedyrektor, pedagog,

J. Ostapczuk, A. Gościk,

 

J. Soroczyńska, A. Siegieńczuk

A. Gościk, M. Wirkowska,

11.

Wydarzenia pozalekcyjne:

-dyskoteka Andrzejkowa

-dyskoteka walentynkowa/ zabawy,

-dyskoteki choinkowe/ karnawałowe,

-Rajd Powstańców Styczniowych

-inne: wyjazdy na obiekty sportowe

 

 

cały rok

 

 

marzec 2020

 

K. Klimkiewicz, H. Ignatowicz

 

I.Matysiuk

A. Gościk, M. Wirkowska, M. Jaroszuk

12.

Kultywowanie tradycji świątecznych i obrzędów ludowych :

- Jasełka,

-Międzyszkolny Konkurs Kolęd i pastorałek,

- Pierwszy Dzień Wiosny, Topienie Marzanny,

-inne wydarzenia: patriotyczne, kształtujące postawy

cyklicznie, co 2 miesiące przez cały rok

 

 

 

cały rok szkolny

wicedyrektor, pedagog

wychowawcy klas, n-le kl. I –III

 

 

B. Gąsowska

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

13.

Konkurs o Pióro Dyrektora

kwiecień/maj 2020

I. Lech, A. Gwizdak, H.M. Gołub, I. Naliwajko, E. Greś, M. Abramowicz,

14.

Ferie zimowe pod hasłem " „ …….”

styczeń 2020

wicedyrektor, pedagog, psycholog,

nauczyciele , wolontariat europejski,

15.

Kangur matematyczny

marzec 2020

H. Ignatowicz, n-le matematyki, wychowawcy klas,

16.

Tydzień profilaktyki

2020

wicedyrektor, pedagog, psycholog,

wychowawcy,

17.

Realizacja Projektów ogólnopolskich

-Projekt dla szkół( owoce i warzywa, mleko)

-„Program Aktywna tablica”

-inne:

 

 

cały rok szkolny 2019/2020

cały rok szkolny 2019/2020

E. Sowa, I. Lech, E. Romańczuk

 

J. Soroczyńska, A. Siegieńczuk, M. Jaroszuk, M. Abramowicz

18.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska Czyta Dzieciom”

czerwiec 2020

K. Giegiel, A. Kondratowicz

19.

Spotkanie z kulturą krajów anglojęzycznych

maj 2020

A.Z. Kondratiuk, E. Sowa, A. Malewska, B. Gąsowska, E. Greś

20.

Planowane wycieczki szkolne:

-klasa2b- wyjazd do teatru

-klasy 5abc- wyjazd do teatru

-klasy 7ab- wyjazd do teatru

-klasy 8ab- wyjazd do Muzeum II wojny światowe

-wyjazd do Drezna w ramach programu „Wymiana Polska – Niemcy”

-inne, zgodnie z planem wychowawczym i treściami edukacyjnymi realizowanymi w szkole

cały rok szkolny

 

 

luty 2020

wychowawcy klas, n-le

 

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2021 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~