Wielokrotnie pisaliśmy o sukcesach Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu oraz uczniów w nim działających. Obecnie jest kolejna okazja do tego, aby zwrócić wszystkim uwagę na fakt, że działalność charytatywna jest istotną formą aktywności, która daje nie tylko satysfakcję, ale też umożliwia osiągnięcie dużego osobistego sukcesu.

W związku z tym chcielibyśmy przekazać wspaniałe wiadomości, iż jedna z naszych wolontariuszek otrzymała stypendium edukacyjne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tą uczennicą jest Gabriela Bura. Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu, którą tak chętnie dzieli się z innymi.

Zachęcamy innych do samorealizacji w ramach działań koła wolontarystycznego działającego w naszej szkole od dwudziestu lat. Prosimy też rodziców o dalsze wsparcie, gdyż bez WAS i WASZEGO zaangażowania wiele naszych akcji nie byłoby zrealizowanych w takim zakresie, w jakim się one odbyły. Pamiętać należy, że działania w ramach szkolnego wolontariatu jest ważnym elementem rozwoju dziecka pod względem emocjonalnym, społecznym, duchowym, moralnym i poznawczym.

 Opiekunowie wolontariatu Alina Gościk, Monika Jaroszuk