8.11.2022r. uczniów klas IIIa i IIIb odwiedzili niecodzienni goście – ratownik medyczny Pan Daniel Tymoszewicz, który pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Białymstoku i koordynator numerów alarmowych 112 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku – Pani Paulina Klimowicz. Celem zajęć przeprowadzonych przez ratownika było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Pan Daniel wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca oraz zaprezentował używane przez niego akcesoria. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się

*jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe,

*uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej,

*w jaki sposób należy ułożyć nieprzytomną,oddychającą osobę w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla poszkodowanego,

*co zrobić w przypadku oparzeń,skaleczeń,zasłabnięć i złamań.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się ćwiczenia praktyczne na fantomie, obsługa Defibrylatora AED, zakładanie opatrunków koleżance i koledze.

W trakcie spotkania z koordynatorem numerów alarmowych 112 Panią Pauliną uczniowie mieli okazję poznać tajniki pracy operatora 112. Gość zajęć opisał na czym polega jego praca, jak wygląda dyżur, z jakimi przypadkami ma do czynienia. Celem głównym zajęć było uświadomienie uczniom:

– kiedy i jak należy używać numer alarmowy 112,

– w jakich sytuacjach należy korzystać z numeru alarmowego,

– co możemy zgłaszać na 112,

– w jaki sposób należy zgłaszać zdarzenia,

– jakie sytuacje alarmowe należy zgłaszać

– jakie informacje należy przekazać.

Interesujące zajęcia i możliwość zadawania pytań naszym gościom jeszcze bardziej wzmocniły zafascynowanie naszych uczniów ratownictwem medycznym, a zdobyta nauka w przyszłości może przydać się do uratowania komuś życia. Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły naszych uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać.

Dziękujemy Pani Paulinie i Panu Danielowi za profesjonalne szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji i radości, jaką daje możliwość ratowanie ludzkiego życia.

Ewa Klimowicz, Bożena Gąsowska