Witaj majowa jutrzenko!

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, w naszej szkole obchodziliśmy kolejną, 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i  odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas ósmych. Aktorzy przywołali  najważniejsze wydarzenia związane z Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) Ustawa Rządowa.  Polska Konstytucja była owocem Sejmu Wielkiego (1788-1792), który po I rozbiorze podjął próbę naprawy państwa. Majowa Konstytucja znosiła liberum veto, wolną elekcję, dopuszczała mieszczan do udziału w rządzeniu państwem, a chłopów brała  w obronę prawa. Konstytucja była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej. 

W trakcie akademii wysłuchaliśmy „Roty” i piosenki „Witaj majowa jutrzenko!” w wykonaniu szkolnego chóru, składającego się z uczniów klas czwartych i piątych. Wielki aplauz wywołał występ Filipa Korolczuka, który zaśpiewał utwór Wisławy Szymborskiej pod tytułem „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Grycuk podziękowała młodzieży i nauczycielom za przygotowanie akademii oraz życzyła słonecznej majówki.

Akademia była krótką lekcją historii. Obudziła uczucia patriotyczne wśród uczniów, a także w ciekawy sposób przedstawiła wydarzenia historyczne.