Przedstawiamy ofertę kolonii letnich 2022 dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz dzieci rodziców ubezpieczonych w ZUS. Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 600 800 238.

KRUS Opis Os rodka – Janówka – Sława

Oferta koloni letnich 2022

Oferta ośrodek Bernadeta

Opis DW Halny Zakopane

Opis Osrodk a – Famasta – Mrzeżyno

Opis ZIBI Chłapowo

Program wypoczynku – Chłapowo II

Program wypoczynku – Mrzeżyno VI

Program wypoczynku – Sława III

Program wypoczynku – Tatry II