Ogólnopolska akcja sprzątania świata 2023

Tegoroczną akcję sprzątania świata zorganizował Urząd Gminy we współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej oraz wychowawcami klas 7a, 7b i 8a. Jednym z najważniejszych celów tego przedsięwzięcia było poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.
Biorąc bezpośredni udział w wydarzeniu, młodzi ludzie mieli bowiem szansę zobaczyć na własne oczy skutki braku poszanowania wobec środowiska naturalnego. Tegorocznej akcji sprzątania świata, która odbyła się 15.09.23 roku, dzięki zaangażowaniu pracowników gminy – pani Agnieszce Klebus i pani Urszuli Wołosewicz, towarzyszyła gra terenowa połączona z konkursem wiedzowym. Dodatkowe informacje udzielone przez pracowników gminy uświadomiły uczniów odnośnie działań mających wpływ na obniżenie produkcji niemożliwych do przetworzenia odpadów – takich jak segregacja śmieci, recykling, plogging.
Zawody w ploggingu wygrała klasa 7a. Na zakończenie nagrody otrzymali wszyscy uczniowie. Pewnego rodzaju nagrodą, a jednocześnie zachętą do wysiłku, były otrzymane na początku zdrowe kanapki, jabłka oraz woda niegazowana. Był to element edukacji prozdrowotnej – nie zawsze co zdrowe musi być niesmaczne.

A.G., M.J., I.L., M.W.