W dniach 26.10 – 05.11 uczniowie z klasy VIIc wraz z wychowawcą i nauczycielem wspomagającym wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”, który został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia było   rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Dołączając do projektu, staliśmy się uczestnikami przemiany szarej rzeczywistości. Każdy z nas – nauczyciel, uczeń, rodzic – może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia.

Materiał, który uczniowie musieli zrealizować zawierał treści teoretyczne i ćwiczeniowe. Był on realizowany w czasie wolnym od zajęć, głównie na “okienkach” w trakcie lekcji.  Preferowany czas realizacji części teoretycznej to październik, ponieważ jest to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. Jednak ze względu na duże zainteresowanie i obszerną ilość materiału do przerobienia, działania zostały przedłużone o dodatkowy tydzień listopada. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o nowe informacje, dowiedzieli się jak należy postępować z osobami z mutyzmem wybiórczym, jak je wspierać i im pomagać. Podsumowaniem projektu było zrealizowanie zadań, które należało przesłać do organizatora. Było to zaprojektowanie i stworzenie plakatów dotyczących mutyzmu, które będzie można powiesić w naszej szkole w październiku przyszłego roku z racji miesiąca świadomego mutyzmu wybiórczego. Kolejnym zadaniem kończącym projekt było wyjaśnienie słów “Nie zawsze milczenie jest złotem”. Uczniowie zaangażowali się we wszystkie działania, zostali zachęceni do promowania postaw życzliwości, otwartości i empatii w stosunku do osób z mutyzmem wybiórczym.

Uczniowie z klasy VIIc,  wypełnijąc zadania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie projektu, otrzymają certyfikat – dyplom uznania Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. 

Elżbieta Bielawska, Barbara Konończuk