OŚMIU WSPANIAŁYCH
Za nami XVIII Powiatowy Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Organizatorem Konkursu na terenie Powiat Białostocki był Starosta Powiatu Białostockiego p. Jan Bolesław Perkowski we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” działającym przy Fundacji „Świat na TAK”. Inicjatywa adresowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działają jako wolontariusze.
Wszyscy uczestnicy Konkursu wzięli udział w spotkaniach z jury, na postawie którego zostaną wyłonieni Laureaci. Szkoły mogły zgłosić tylko trzech wolontariuszy. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Kubiak uczennica klasy szóstej oraz Julia Kozłowska i Maja Wojcieszuk uczennice klasy ósmej. Dziewczyny bardzo ładnie zaprezentowały się przed komisją. Ich praca na rzecz potrzebujących ludzi budzi podziw i napawa daleko idącym optymizmem. Trzymajcie kciuki za nasze wolontariuszki ze Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu.
Konkurs był doskonałą okazją, by zauważyć i docenić aktywność młodych ludzi, którzy angażują się w różne inicjatywy społeczne, działają na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego.
Opiekunowie wolontariatu Alina Gościk, Monika Jaroszuk.