Ośmiu Wspaniałych

Szkolne Koło Młodszego Wolontariatu wspiera przede wszystkim szkołę w realizacji podstawy programowej, ale również, co jest równie istotne, rodzinę w wychowaniu. Działania akcyjne realizowane w naszej szkole na rzecz innych kształtują następujące umiejętności – rozróżniania dobra od zła, bycia sprawiedliwym i prawdomównym oraz wspierania innych, pomagania słabszym i potrzebującym, wzajemnego szacunku, koleżeństwa, tolerancji, współpracy, a także poczucia moralności.

Działania woluntarystyczne umożliwiają też uczniom zdobycie dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy więc Każdego! Kto tylko ma chęci do działania.

Wolontariat to, oczywiście, przede wszystkim działalność na rzecz innych, ale też możliwość udziału w różnych konkursach.

Przed nami kolejne Eliminacje Powiatowe XVII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 WSPANIAŁYCH. Zostali do niego zgłoszeni najbardziej aktywni wolontariusze.

W ubiegłym roku szkolnym laureatami zostali: Kinga Grochowska i Wiktoria Gogiel w kategorii „ÓSEMKA JUNIOR” i Sebastian Bielenia w kategorii „ÓSEMECZKA”.

Tytuł LAUREATA to nie tylko wymierne korzyści w postaci nagród materialnych, ale przede wszystkim satysfakcja z własnych dokonań, które są, nie tylko dostrzegane, ale przede wszystkim doceniane przez innych.

Opiekunowie wolontariatu: Alina Gościk, Monika Jaroszuk