Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie Pho3nix Active School. Polegał on na zorganizowaniu w szkole inicjatyw sportowych, angażując szkolną społeczność w świętowanie aktywności fizycznej i aktywizację sportową wśród uczniów.

Pho3nix Active School to największy w Polsce sportowy konkurs dla szkół podstawowych pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Koordynatorzy Alina Gościk i Małgorzata Wirkowska