„Podlascy Żydzi”

Tomasz Kondraciuk, uczeń VIII klasy zajął III miejsce w wojewódzkim konkursie „Podlascy Żydzi”, który został zorganizowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i sztetli na Podlasiu a także zainteresowanie historią „Małej Ojczyzny”. Tomek przygotował prezentację, w której wykorzystał informacje zawarte w archiwalnych numerach „Wiadomości Gródeckich”, biuletynie „Wycieczka do miejsc, których już nie ma”, który był wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej, „Monografii Ziemi Gródeckiej” autorstwa Wiery Tarasewicz. Wykorzystał zdjęcia ze zbiorów pań – Elżbiety Greś i Ireny Matysiuk. Na konkurs w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe wpłynęło 129 prac, nagrodzono 25. Patronat nad konkursem objęli między innymi Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Białostocki Ośrodek Kultury, Oddział IPN w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku. Patronat medialny – Polskie Radio Białystok i TVP 3 Białystok.

Irena Matysiuk