Zbiórka nakrętek jest przedsięwzięciem proekologicznym, ale także jest narzędziem do niesienia pomocy potrzebującym. 

Serdecznie dziękujemy Dzieciom, ich Rodzicom oraz Wszystkim, którzy wsparli akcję „Zakręcona zbiórka” na rzecz Krzysia Badowiec, który choruje na nieuleczalną, śmiertelną chorobę MUKOWISCYDOZĘ . 

Dziękujemy za niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i możliwości dawania dobrego przykładu dla młodego pokolenia. 

Zachęcamy do dalszego zbierania i przynoszenia nakrętek i pozostawiania ich w miejscu zbiórki w naszej szkole (przedsionek przy wejściu od ul. Fabrycznej). Zbiórka nakrętek dla Krzysia ciągle trwa !!!

Opiekunowie wolontariatu: Alina Gościk, Monika Jaroszuk oraz rodzice Krzysia