16 kwietnia naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna Rekonstrukto z pokazem historycznym pod tytułem „Powstanie Styczniowe”. Aktorzy  umundurowani i uzbrojeni na wzór  „powstańców styczniowych”  przedstawili bardzo ciekawą prelekcję dotyczącą dramatycznych wydarzeń z historii Polski, związanych z utratą przez Polskę niepodległości w XVIII wieku,  rozbiorami oraz z podejmowanymi próbami jej odzyskania w wieku XIX. Szczególne miejsce w tym pokazie zajęło  Powstanie Styczniowe trwające w latach 1863 – 1864. Było ono najdłuższym polskim niepodległościowym zrywem zbrojnym, w którym stoczono  aż 1200 bitew i potyczek! W tym także na terenie gminy Gródek, gdzie miała miejsce największa bitwa Powstania Styczniowego na Białostoczyźnie – bitwa pod Waliłami. Opowiadanej historii towarzyszyła wystawa broni i strojów z epoki. Do pokazu czynnie włączyli się uczniowie naszej szkoły. Rolę Tadeusza Kościuszki odegrał Michał Kozłowski z klasy VIIIa, a w  kosyniera Kościuszki wcielił się Jakub Hryhorowicz z klasy VII a. Goście pokazali  uczniom  sposób walki kosynierów i naświetlili technikę wojskową. Uczniowie – ochotnicy poddali się mustrze wojskowej, co wzbudziło brawa i uśmiech zgromadzonej publiczności. Ponadto uczniowie mogli się wykazać swoją wiedzą historyczną.

Dzięki temu, że uczniowie aktywnie zaangażowali się w „żywą lekcję” historii,  na pewno wiele poznanych wiadomości i doświadczeń zostanie im na długo w pamięci.