Poznajemy zawody

Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu. Podejmowane działania mają pomóc w nabywaniu informacji o zawodach i pogłębieniu wiedzy o otaczającej ich rzeczywistości. Ma to ułatwić młodym ludziom podjęcie ważnych decyzji dotyczących edukacji i przyszłej kariery zawodowej. Działania wynikają z założeń Wewnątrzszkolnego Systemy Doradztwa Zawodowego, który jest realizowany przez cały rok szkolny.

W klasach IV – VI harmonogram zakłada prowadzenie preorientacji zawodowej przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, a formami pracy adresowanymi do uczniów są spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz wycieczki.

Uczniowie klasy V b już kilka razy w tym roku szkolnym spotykali się z przedstawicielami różnych zawodów.

Najpierw byli na wycieczce w Bibliotece Publicznej w Gródku, kiedy to poznawali tajniki zawodu bibliotekarza. Dowiedzieli się, jakie studia uprawniają do pracy w tym zawodzie i jaką szkołę średnią należy wybrać. Panie pracujące w bibliotece pokazały, na czym polega praca i wskazały predyspozycje i umiejętności, jakimi powinien wyróżniać się bibliotekarz.

20 września piątoklasiści gościli przedstawiciela kolejnego zawodu. Na lekcję z wychowawcą zaprosiliśmy panią Małgorzatę Zbyryt, która zapoznała z zawodem leśnika. Wyjaśniła uczniom, jakie zajęcia wykonują pracownicy nadleśnictwa, jakie czynności mają w zakresie swoich obowiązkach ludzie lasu. Przyniosła ich przybory i narzędzia pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jaką szkołę trzeba skończyć, by być leśnikiem i gdzie takie placówki się znajdują. Mieli okazję obejrzeć też mundur ucznia szkoły leśnej.

Przy okazji wycieczki do Warszawy młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach robienia czekolady i samodzielnie dekorowali czekoladę mleczną bakaliami i suszonymi owocami.

W czasie zwiedzania wystawy „KARO w Gródku” uczniowie nie tylko oglądali zgromadzone eksponaty, zdjęcia i różne dokumenty, obejrzeli też film. Dowiedzieli się, jakie zawody wykonywali jego bohaterowie i na czym polegała ich praca.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu  w zajęciach  z zakresu preorientacji  zawodowej uczniowie dokonają właściwego wyboru w niedalekiej już przyszłości.