Profilaktyczny dzień z Kubusiem Puchatkiem

Czytanie książek, wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy zespołowe, wzajemna współpraca, szacunek, integracja, osobiste zaangażowanie, poczucie wartości  to elementy tej samej układanki, a mianowicie profilaktyki. Uczestnictwo dzieci w aktywnościach przez nich lubianych połączonych z wspólną zabawą pomagają w gromadzeniu przez nich pozytywnych  doświadczeń, które z kolei powodują wzrost zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych. Uczniowie w szkole powinni przede wszystkim wytrenować umiejętności psychospołeczne, które będą sprzyjać ich prospołecznym zachowaniom i pomogą im przejść przez życie, wykluczając podejmowanie przez nich zachowań ryzykownych związanych np. z nałogami. Ponadto profilaktyka realizowana w szkole pomaga w procesie wychowania i jest jego uzupełnieniem.

Jednym z zadań  szkoły jest tworzenie przyjaznego środowiska sprzyjającego rozwojowi. 18.01.2023r. wolontariat szkolny zorganizował „Profilaktyczny dzień z Kubusiem Puchatkiem” dla klas I-III. Tego dnia wolontariusze Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu razem z zaproszonym gościem p. Lilią Waraksa, zastępcą Wójta Gminy Gródek, czytali fragmenty książki.  Dzieci wykonywały też rysunki, rozwiązywały zagadki i rebusy, układały puzzle, bawiły się w gry zręcznościowe. Przeprowadzone rozmowy na temat zdrowego odżywiania się zakończone zostały rozdaniem uczniom zdrowych przekąsek – soków, musów, batoników.

Serdecznie dziękujemy Pani Lilii Waraksa za owocną współpracę, życzliwość i przychylność wobec działań profilaktyczno – wychowawczych szkoły.

Projekt „Profilaktyczny dzień z Kubusiem Puchatkiem” dofinansowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku.

Koordynatorzy: Alina Gościk, Ewa Zielińska, Monika Jaroszuk, Małgorzata Wirkowska, Emilia Artemiuk.