Ogólnopolski Program Edukacyjny dla klas 1-4 dotyczący profilaktyki zdrowego żywienia, w którym Szkoła Podstawowa w Gródku bierze udział. W programie wraz z wychowawcami  uczestniczą uczniowie klas 1-4, rodzice i pracownicy szkolnej kuchni. Dzieci nauczą się jak należy jeść w szkole i w domu, by dobrze i zdrowo żyć. Poznają zasady racjonalnego żywienia, nauczą się umiejętności małego kucharza, będą przygotowywały wspólne posiłki. Uczniowie zastosują miesięczny licznik, w którym będą zaznaczały każdą zjedzoną porcję warzyw i owoców. Nauczyciele mogą wspomagać swoją pracę edukacyjną  gotowymi filmami  i scenariuszami  zajęć . Wszyscy  wspólnie będą tworzyć mapę dobrych praktyk, na której prezentować będą zdjęcia z działań szkolnych. Uczniowie uświadomią sobie, że żywność i żywienie są fundamentem naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

W ramach realizacji Programu kształcone będą następujące  kompetencje kluczowe:

1.Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji ( zaznaczanie krzyżykiem każdej porcji zjedzonych warzyw i owoców w ciągu dnia i tworzenie miesięcznego licznika warzyw i owoców)

2.Kompetencje w zakresie wielojęzyczności ( tworzenie słownika nazw owoców i warzyw w językach: polskim, angielskim, białoruskim).

3.Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii ( odmierzanie produktów, ważenie na kuchennej wadze, sporządzanie list zakupów, liczenie porcji zjadanej żywności)

4.Kompetencje cyfrowe ( oglądanie filmików instruktarzowych, wykonywanie i zamieszczanie zdjęć)

5.Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się ( praca w grupie )

6.Kompetencje obywatelskie ( współpraca w grupach mieszanych Uczeń + rodzic + nauczyciel)

7.Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości ( zakupy i organizacja pracy w kuchni, wspólne wykonywanie cieciorelli, koktajlu , kolorowych frytek, „omletu z tym co masz” )

8.Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej ( tworzenie mapy dobrych praktyk, estetyka i kultura  spożywania posiłków).

Koordynator Ewa Klimowicz