W dniach 6, 7, 8 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Gródku z inicjatywy Dyrekcji Szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego realizowany będzie program „Magiczne Kryształy” w klasach II a, b; III a, b,  IV a, b.

Program jest propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. “Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. Ukazuje i   promuje pozytywne, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.

Cele programu to:

  • Rozwój możliwości twórczego spędzania czasu z rodziną i rówieśnikami;
  • Przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez telewizję i gry komputerowe:
  • Pogłębiony rozwój więzi w rodzinach uczestników;
  • Zachęta do odnowienia lub kultywowania tradycji rodzinnych
  • Poznawanie i ćwiczenie form wypowiadania siebie.

W czasie zajęć  prowadząca – p. psycholog Ewelina Bąkowska korzystać będzie z  różnych materiałów dydaktycznych. Dominować będą  aktywne formy pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne,  ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna. Bajka profilaktyczno – wychowawcza „Magiczne Kryształy” ukrywa w przystępnej dla dzieci fabule interesującą  kombinację  treści. Poprzedzona rozmową  wspólna lektura bajki z dziećmi w klasie  z jednoczesną koncentracją  na tych aspektach opowieści, które z punktu widzenia dorosłego są  najbardziej potrzebne dziecku lub, które najbardziej dzieci interesują.

Pedagog: Ewa Bielawska