https://womgorz.edu.pl/biblioteka-pedagogiczna/aktualnosci/iii-miedzynarodowa-edycja-przerwy-na-czytanie-zglos-szkole/

 

“Książka i możliwość czytania,

to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”

(Maria Dąbrowska)

 

26 października nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”.  Akcja ta realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, zaś w Szkole Podstawowej w Gródku – panie Elżbieta Greś, Iwona Lech i Emilia Szatałowicz. W organizację akcji włączył się aktywnie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, nauczyciele języka polskiego oraz wychowawcy klas młodszych.. Zanim przystąpiliśmy do zadania, wykonaliśmy gazetkę ścienną i rozwiesiliśmy plakaty promujące akcję czytelniczą oraz zamieściliśmy informację na szkolnym Facebooku. Ponadto, w każdej klasie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w naszej szkole. Rozwiesili też w budynku szkoły ciekawe cytaty o książce i czytaniu. Pani od historii przygotowała przed swoją salą wystawkę książek o II wojnie światowej. W tym  dniu na wszystkie przerwy międzylekcyjne zabieraliśmy ze sobą książkę, którą przynieśliśmy z domu lub wcześniej wypożyczyliśmy w bibliotece szkolnej. Siadaliśmy wygodnie gdzie, kto mógł, w sali lekcyjnej bądź na korytarzu,  w sali gimnastycznej lub świetlicy, czy bibliotece i przez całą przerwę czytaliśmy wybraną przez siebie książkę. Najmłodszym uczniom wychowawcy zorganizowali tzw. strefy czytania, gdzie słuchali książek czytanych przez swoich nauczycieli. Uczniowie klas 2 czytali „Cukierku, ty łobuzie”, zaś uczniowie klas 3 „Drzewo do samego nieba”.

Okazało się, że wspólne czytanie może dać wiele radości i sprawić wiele przyjemności wszystkim „ zaczytanym”, których było 248. „Zaczytani to  uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i pracownicy administracji. Tak więc cele akcji, czyli promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu, zostały osiągnięte.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w akcji za rok.