W czwartek 28. października uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródku podczas przerw bili rekord II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. To akcja realizowana  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom ”. Jej organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad akcją objęli: Lubuski Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Patronat medialny nad akcją objęli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteki Szkolne Online, Polska Sekcja IBBY, serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna.Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego,pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Cieszymy się, że w tym trudnym czasie, mimo niesprzyjających okoliczności (uczniowie sześciu klas uczyli się zdalnie), ale zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi, udało nam się być częścią tak wielkiego i pomysłowego wydarzenia czytelniczego. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do pobicia ostatniego rekordu. Zanim jednak przystąpiliśmy do akcji, zawiesiliśmy plakaty promujące to wspaniałe wydarzenie. Ponadto, w każdej klasie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali szczegółowe informacje na temat przebiegu akcji w naszej szkole. W tym  dniu na wszystkie przerwy międzylekcyjne zabieraliśmy ze sobą książkę, którą wcześniej wypożyczyliśmy w bibliotece szkolnej lub przynieśliśmy z domu, a potem siadaliśmy wygodnie gdzie, kto mógł, w sali lekcyjnej bądź na korytarzu, holu szkoły lub sali kinowej, a niektórzy w domu i przez całą przerwę czytaliśmy wybraną przez siebie książkę. W akcji wzięło udziało udział 87 uczniów i 6 nauczycieli. Radości było co niemiara. I okazało się,że na przerwie można nie tylko rozmawiać z koleżanką, czy biegać po korytarzach… Czy to powtórzymy w przyszłym roku? Z pewnością tak, ale już w większym składzie i z większym rozmachem.

 
 

#przerwanaczytanie2021