REKRUTACJA KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne (rekrutacja
zasadnicza i uzupełniająca) z wykorzystaniem systemu informatycznego do:

  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • pięcioletniego technikum,
  • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. 

Od dnia 15 maja 2023 r. od godz. 9.00 do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów na stronie:

http://bialystok.e-omikron.pl

Kandydat wypełniając wniosek może wybrać maksymalnie 6 szkół ponadpodstawowych.

Pamiętaj, to Ty jesteś architektem swojej kariery edukacyjno-zawodowej.

Zadbaj o to, by była to trafna decyzja!