Tradycją naszej szkoły stały się coroczne wrześniowe apele, na których prezentują się osoby kandydujące do samorządu uczniowskiego. Do pracy w samorządzie mogą zgłaszać się uczniowie klas VI – VIII.

Na poniedziałkowym apelu zaprezentowało się 9 osób z klas VIII, VII i VI. Uczniowie powiedzieli kilka słów o sobie, o swoich zainteresowaniach, ale przede wszystkim przedstawili swoje programy wyborcze, czyli propozycje działań. Większości kandydatów zależy na rozwijaniu zainteresowań sportowych i organizowaniu zawodów, nie tylko popularnej piłki nożnej, ale też ringo  czy badmintona. Kandydujący  chcą też zyskać głosy kolegów i koleżanek, proponując organizację okolicznościowych dyskotek. Niektórzy zwrócili uwagę na potrzebę wyremontowania szatni klas VI – VIII i zamontowania indywidualnych szafek, co, oczywiście, nie leży w gestii samorządu uczniowskiego, na co zwróciła uwagę dyrektor Danuta Garkowska, ale należy się pochwała uczniom za dostrzeżenie problemu.  Kandydaci postulowali zadbanie o bezpieczeństwo w toaletach uczniowskich poprzez zamontowanie zamków czy zasuwek do drzwi oraz o zapewnienie środków czystości w łazienkach. Zwrócili uwagę na potrzebę urozmaicenia życia szkolnego poprzez organizowanie ciekawych inicjatyw wynikających z kalendarza dni nietypowych, np. Dzień Zielony czy Dzień Kostki Rubika.

Wszystkim wystąpieniom z zainteresowaniem przysłuchiwali się uczniowie klas IV – VIII, czyli wszyscy mający głos w wyborach do samorządu uczniowskiego. Na apelu obecne były również panie dyrektorki oraz nauczyciele. Współpraca z samorządem uczniowskim, w którym znajdą się młodzi ludzie wiedzący, czego chcą, to przyjemność. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że nie skończy się tylko na obietnicach.