19 kwietnia 2023 r. gościliśmy w naszej szkole w ramach zajęć z Doradztwa Zawodowego przedstawicieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z Białegostoku w osobach p. Iwony Kulesza – nauczycielki oraz uczniów Agnieszki i Patryka Bilkiewicz – absolwentów naszej szkoły. Młodzież klas ósmych mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną Technikum Zawodowego Nr 2: technik informatyk, technik mechatronik, technik robotyk, technik hotelarz, technik fryzjer i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 9 oraz zasadami rekrutacji do nich. Szkołę wyróżnia przyjazny klimat, dogodna lokalizacja w centrum miasta, możliwość praktyk zagranicznych, przy szkole funkcjonuje internat.

Spotkanie zorganizowała pedagog – Ewa Bielawska