2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W związku z tym wydarzeniem w naszej szkole rozpoczynamy Tydzień Autyzmu pod hasłem: „Nie bądź zielony w temacie autyzmu”. Podczas tygodnia poprzedzającego ten dzień, będziemy edukować uczniów naszej szkoły w temacie autyzmu, dowiemy się, czy należy się go bać i jak należy postępować z osobą w spektrum autyzmu? Już od poniedziałku 28.03 Pani Anna Trochimczyk przeprowadza prelekcje na ten temat w różnych klasach, przygotowała gazetkę informacyjną o tym zaburzeniu i wspólnie z Panią Basią Mukosiej i uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej przygotowała plakat informacyjny.

Czym jest autyzm?

 Autyzm to nie choroba (!), jest to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się inaczej, co nie znaczy, że gorzej.

 Dlaczego mówimy o spektrum autyzmu?

 W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie istnieje jeden wzorzec poziomu funkcjonowania charakteryzujący osoby z autyzmem. Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych objawów, po bardzo nasilone, utrudniające funkcjonowanie w każdej sferze życia.

 

                                                                                                                                                                                                                       

Anna Trochimczyk