W maju 2024 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Gródku tydzień profilaktyki.

Uczniowie klas III-IV (73 uczniów) brali udział w programie profilaktycznym „Cukierki”. Dzieci nabrały  dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać ich zdrowiu   i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego „ognia, który karmi i ogrzewa, a jej czary są jednymi z najpotężniejszych na świecie”. Jest to piękna metafora ogromnej siły chroniącej, jaką są więzi rodzinne i tych, którzy dbają (albo powinni dbać) o ciepło i bezpieczeństwo dzieci, czyli rodziców. Istotną zaletą programu realizowanego programu było wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka,  które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie z emocjami. Dzieci były zachęcane do angażowania w zabawę,  uczyły się empatii, nabyły umiejętności społeczne i rozwijały pozytywną umiejętność solidarności grupowej.

Cele programu:

 • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
 • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
 • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
 • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
 • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

Uczniowie klas V – VI (64 uczniów) brali udział w programie profilaktycznym „Debata”.

Cele programu:

 • Wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych)
 • Klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia
 • Wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych – rodziców i nauczycieli.

Oprócz tego odbyły się warsztaty dla uczniów zgodnie z diagnozą problemów:

 1. Wspieranie zdrowych relacji między rówieśnikami – IV a (18 uczniów)
 2. Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym? – V b (17 uczniów)
 3. Wartość szacunku i tolerancji wobec innych – VI b (15 uczniów)
 4. Fakty i mity dotyczące alkoholu, nikotyny oraz e-papierosów – VII a (18 uczniów)
 5. Fakty i mity dotyczące alkoholu, nikotyny oraz e-papierosów – VII b (15 uczniów)
 6. Nałóg – przegrane życie, czyli jak powiedzieć nie używkom – VIII a (13 uczniów).

Rodzice mieli okazję wzięcia udziału w wywiadówce profilaktycznej na temat: Nowe technologie – co jest normą, a co już uzależnieniem? (18 rodziców)

Nauczyciele mieli szkolenie na temat: Jak zachować porządek w klasie? Dialog kluczem do sukcesu (29 nauczycieli).

Zajęcia prowadził p. Paweł Sieradzan – we współpracy z Biurem Profilaktycznym „Dialog” z Krakowa.

                                                                                                                                    Pedagog szkolny: Ewa Bielawska