Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 9/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 roku zamieszczonym na stronie KO w Białymstoku (Załącznik nr 1) dotyczącym terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych czteroletnich liceach ogólnokształcących i publicznych pięcioletnich technikach.

Gródek, 13.02.2023 r.                                                                                          Pedagog: Ewa Bielawska