TURNIEJ RADOŚCI, RYWALIZACJI, INTEGRACJI

10.05.2023r. uczniowie klas I – III uczcili Turniejem Sportowym 100-lecie naszej szkoły. Celem turnieju była również integracja międzyklasowa, każda drużyna składała się z zawodników ze wszystkich 6 klas I-III. Dzieci motywowały się wzajemnie, wspierały, stosowały zasady fair play i przede wszystkim dobrze się bawiły. W organizacji turnieju pomagali nam wolontariusze pod opieką pani Aliny Gościk oraz wychowawcy klas. I- III. Na koniec wspólnej zabawy zawodnicy otrzymali zdrowy poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców.

Organizatorzy: Małgorzata Kondrusik, Barbara Mukosiej, Alina Gościk, Anna Wasilewska