4 września na boisku Szkoły już po godzinie 8.00 zaczęli gromadzić się uczniowie i ich rodzice. Rozbrzmiewał niesłyszany tu przez dwa miesiące gwar i śmiech. Punktualnie o 9.00 rozległ się pierwszy po wakacjach dzwonek, który zakomunikował, że rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie  przypomnieli  zgromadzonym o 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej i przywitali się ze szkołą. Pani Dyrektor Danuta Garkowska oraz goście życzyli dzieciom i młodzieży wspaniałych osiągnięć w nauce oraz jak najlepszych ocen, nauczycielom – cudownych relacji z uczniami i zadowolenia z pracy, a rodzicom jak najmniej trosk i kłopotów. Po części oficjalnej uczniowie i nauczyciele rozeszli się do klas na pierwsze powakacyjne spotkanie.