26 kwietnia 2022 roku uczniowie klas 7 wzięli udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych we współpracy z Nadleśnictwem w Waliłach. Celem ich było rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekosystemów leśnych i uświadamianie współzależności między człowiekiem a przyrodą. Pani Małgorzata Zbyryt zapoznała uczniów z informacjami dotyczącymi stanu zalesienia w naszym kraju oraz regionie, dowiedzieliśmy się również jakie rodzaj drzewostanu przeważa w naszym regionie oraz dlaczego tak ważnym elementem pracy leśników jest jego odnawianie. Niczym jednak wielkim byłoby jedynie uzyskanie tychże informacji, gdybyśmy nie mogli podjąć działań na rzecz naszej planety. Pani leśniczy Edyta Charkiewicz oraz podleśniczy Mateusz Zamojski wraz z Zakładem Usług leśnych działającym na terenie leśnictwa Józefowo zaprosili nas do wspólnej pracy przy zalesieniu wyznaczonej działki. Mieliśmy okazję posadzić sadzonki sosny, świerku oraz lipy. Radośnie podjęliśmy się tego wyzwania, choć nie należało do najłatwiejszych. Trzeba było wykazać się tężyzną fizyczną oraz dobrą organizacją pracy w grupie. Zmęczeni, ale szczęśliwi usiedliśmy przy ognisku, zjadając pyszne kiełbaski wymienialiśmy się myślami, które towarzyszyły nam w trakcie pracy. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że satysfakcja z dobrze wykonanego zadania daje mnóstwo radości. Bardzo dziękujemy za współpracę i czekamy na kolejne wyzwania…
Uczniowie klas 7
oraz wychowawcy:
Kamila Jakimiuk
Emilia Szatałowicz
Elżbieta Bielawska
Barbara Konończuk